Powstanie korporacyjna hurtownia danych w PKP CARGO

Firma PKP Informatyka stworzy korporacyjną hurtownię danych dla PKP CARGO na bazie technologii Oracle Business Intelligence. Projekt obejmie wszystkie obszary działalności firmy: handel, finanse, HR, eksploatację i utrzymanie taboru, wsparcie zarządzania, gospodarkę materiałową, zakupy.

Projekt będzie składał się z dwóch etapów. Pierwszy to analiza potrzeb PKP CARGO w zakresie danych analitycznych, a także sposobów prezentacji kluczowych dla spółki mierników ekonomicznych. Źródłem danych będą obecnie eksploatowane w spółce systemy transakcyjne. Drugim będzie budowa hurtowni.

"Korporacyjna Hurtownia Danych umożliwi porównywanie wyników spółki z wynikami osiąganymi przez konkurentów rynkowych i ułatwi zarządzanie przez cele, co wesprze działania na rzecz poprawy efektywności i konkurencyjności" - przekonuje Wojciech Balczun, prezes zarządu PKP CARGO.

PKP CARGO jest drugim największym, kolejowym operatorem logistycznym w Unii Europejskiej. Dysponuje taborem ok. 2,5 tys. lokomotyw i ok. 65 tys. wagonów. Spółka w 2012 r. przewiozła ok. 116 mln ton ładunków. Jej przychody mają wynieść ok. 4,6 mld zł, a zysk netto 295,9 mln zł.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200