Powstanie korporacyjna hurtownia danych w PKP CARGO

Projekt zrealizuje PKP Informatyka. Korporacyjna Hurtownia Danych PKP CARGO zostanie oparta na technologii Oracle Business Intelligence. Projekt zostanie uruchomiony w styczniu 2013 roku i obejmie wszystkie obszary działalności firmy: handel, finanse, HR, eksploatację i utrzymanie taboru, wsparcie zarządzania, gospodarkę materiałową oraz zakupy.

Projekt będzie składał się z dwóch etapów. Pierwsza to analiza potrzeb PKP CARGO w zakresie dostarczania danych analitycznych, a także sposobów prezentacji kluczowych dla spółki mierników ekonomicznych. Źródłem danych będą obecnie eksploatowane w spółce systemy transakcyjne. Drugim będzie budowa hurtowni.

"Korporacyjna Hurtownia Danych umożliwi porównywanie wyników spółki z wynikami osiąganymi przez konkurentów rynkowych i ułatwi zarządzanie przez cele, co wesprze działania na rzecz poprawy efektywności i konkurencyjności" - przekonuje Wojciech Balczun, prezes zarządu PKP CARGO. "Dostarczone przez PKP Informatykę rozwiązanie pozwoli PKP CARGO na optymalizację wewnętrznych procesów biznesowych i podniesienie jakości usług poprzez lepszą kontrolę bieżących wyników" - dodaje.

Zobacz również:

  • Jak system ERP może usprawnić i zautomatyzować pracę w firmach świadczących usługi

PKP CARGO jest drugim największym, kolejowym operatorem logistycznym w Unii Europejskiej. Spółka szacuje, że w 2012 roku przewiezie ok. 116 mln ton ładunków. Jej przychody wyniosą ok. 4,6 mld zł, a zysk netto 295,9 mln zł. PKP CARGO dysponuje taborem ok. 2,5 tys. lokomotyw oraz ok. 65 tys. wagonów.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200