Powstanie jeden patent obowiązujący w całej Unii Europejskiej

Szacuje się, że wprowadzenie go pozwoli zmniejszyć koszty ochrony patentowej nawet o 80%. "Daje wolną rękę przedsiębiorcy na wykorzystanie zaoszczędzonych środków na dowolny cel, w tym na wprowadzenie innowacyjnych projektów" - twierdzą autorzy projektu.

Pakiet umożliwiający wspólny system patentowy obejmuje dwa rozporządzenia (ws. jednolitego systemu ochrony patentowej i reżimu językowego), a także umowę międzynarodową tworzącą Jednolity Sąd Patentowy.

Uzyskanie jednolitego patentu w ramach całej Unii Europejskiej, który obowiązywałby na terenie wszystkich krajów członkowskich mogłoby kosztować 6200 euro, z czego 10% kwoty obejmowałoby tłumaczenia na angielski, niemiecki i francuski. Już dziś wiele firm, aby "obejść" polski system patentowy rejestruje go w Europejskim Urzędzie Patentowym. Taki dokument muszą zaś parafować lokalne urzędy, w tym polski. Jednak jest to rozwiązanie tylko dla największych firm. Obecnie bowiem przedsiębiorca, który ma chęć nabycia patentu we wszystkich krajach UE musi wydać na ten cel ok. 40 tys. euro, z czego 70% stanowią wydatki na tłumaczenia dokumentów na wszystkie unijne języki.

Zobacz również:

Wprowadzenie jednolitego patentu w ramach UE spowodowałoby obniżenie kosztów dochodzenia swoich praw przez przedsiębiorców. Wydane orzeczenia organów krajowych w sprawie patentu europejskiego są ważne tylko na terytorium danego państwa. Często oznacza to skomplikowane i długofalowe postępowania przed sądami różnych państw.

Z kolei orzeczenie Jednolitego Sądu Patentowego obowiązywałoby na terenie niemal całej Unii.

"Zaoszczędzone środki przy uzyskaniu jednolitej ochrony patentowej powinny zachęcić polskich przedsiębiorców do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań, co z koli pozwoliłoby na podniesienie ich konkurencyjności" - przekonują autorzy projektu.


TOP 200