Powstanie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Sejm przyjął w środę ustawę o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Ma być ono instytucją zarządzającą projektami badawczymi w strategicznych dla Polski dziedzinach.

Centrum będzie zajmować się finansowaniem oraz realizowaniem dużych, strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych. Będzie zarządzać środkami z budżetu państwa przeznaczonymi na aplikacyjne badania w nowatorskich dziedzinach, takich jak biotechnologia czy IT. Jego zadaniem będzie też wdrażanie nowych technologii do przemysłu.

O kierunkach działania NCBiR będzie decydować 17-osobowa Rada Centrum. Dziesięciu jej członków wskażą instytucje reprezentujące środowiska naukowe, akademickie i gospodarcze (m.in. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych i Polska Akademia Nauk), pięciu będzie reprezentowało rząd, a dwóch wybierze Konwent Marszałków Województw. Utworzony zostanie Krajowy Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych.

NCBR ma realizować programy, które będą mogły być wykorzystane w gospodarce, kulturze, ochronie zdrowia i administracji państwowej. Ma także działać na rzecz rozwoju transferu wyników badań naukowych i prac rozwojowych do gospodarki. Jego zadaniem będzie również wspieranie udziału młodych, polskich naukowców w programach badawczych i międzynarodowych programach wymiany naukowców.

Jednostki naukowe, uczestniczące w programach realizowanych przez centrum, będą musiały uzgadniać ze sobą plany rozbudowy infrastruktury badawczej i rozwoju kadr. Dzięki temu mają powstać duże, skonsolidowane zespoły badawcze i ma poprawić się konkurencyjność polskiej nauki.

Sejm znowelizował też ustawę o zasadach finansowania nauki, m.in. po to, aby Centrum mogło dostawać fundusze z budżetu państwa. Będzie ono miało do dyspozycji około 10 procent środków z budżetu, którym dysponuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Działalność Centrum będzie dofinansowana z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego "Innowacyjna Gospodarka". NCBR będzie też oficjalnym partnerem dla zagranicznych instytucji, z którymi będzie ubiegać się o środki z Unii Europejskiej na realizację projektów badawczych.


TOP 200