Powstanie Główny Urząd Certyfikacji Kluczy

Urząd, powstający z inicjatywy Narodowego Banku Polskiego przy współpracy Związku Banków Polskich ma pełnić rolę nadrzędną wobec istniejących już ośrodków certyfikacji, prowadzonych przez Krajową Izbę Rozliczeniową, Unizeto oraz Telbank i Enigmę.

W najbliższym czasie zarząd Narodowego Banku Polskiego powinien podjąć decyzję o utworzeniu Głównego Urzędu Certyfikacji Kluczy (GUCK).

Urząd, powstający z inicjatywy Narodowego Banku Polskiego przy współpracy Związku Banków Polskich, ma pełnić rolę nadrzędną wobec istniejących już ośrodków certyfikacji, prowadzonych przez Krajową Izbę Rozliczeniową, Unizeto oraz Telbank i Enigmę. Nie będzie więc organizacją konkurencyjną dla innych ośrodków certyfikacji. Nie będzie także przyznawać certyfikatów podmiotom bezpośrednio biorącym udział w transakcjach elektronicznych.

GUCK zamierza też utworzyć - ze środków własnych - rezerwy finansowe i fundusze gwarancyjne. Dzięki temu możliwe będzie opracowanie mechanizmów finansowych zabezpieczających transakcje elektroniczne.

"Inne ośrodki certyfikacji nie będą oczywiście zobowiązane do uzyskania naszego certyfikatu. Niemniej wydaje się, że centrum wspierane przez NBP może zbudować zaufanie podmiotów działających na rynku" - mówi Paweł Łysakowski, sekretarz Rady Bankowości Elektronicznej przy Związku Banków Polskich.

Jego zdaniem, zbudowanie struktury hierarchicznej jest bardziej uzasadnione niż tworzenie struktury jednopoziomowej. W tym ostatnim przypadku konkurujące ośrodki certyfikacji musiałyby opracować procedury wzajemnej certyfikacji. "Koledzy z zagranicy, którzy dysponują doświadczeniami większymi niż my, są zdania, że jest to koncepcja praktycznie nie do zrealizowania, niemal utopijna" - uważa Paweł Łysakowski.

Zdaniem przedstawicieli Rady Bankowości Elektronicznej, można spodziewać się powstania kolejnych ośrodków certyfikacji, tworzonych z inicjatywy większych instytucji finansowych.

Hierarchia całej struktury certyfikującej zmieni się prawdopodobnie po wejściu w życie ustawy o podpisie elektronicznym, co ma nastąpić w połowie 2001 r. Na mocy ustawy powstanie Krajowy Urząd Certyfikacji, któremu prawdopodobnie będzie podlegał GUCK. Zdaniem Wojciecha Katnera, wiceministra gospodarki i przewodniczącego międzyresortowego zespołu ds. handlu metodami elektronicznymi, miałby on powstać z inicjatywy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

***

Powstaje trzecie w Polsce centrum certyfikacji

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200