Powstanie 300 lokalnych akademii informatycznych

Akademie mają być zlokalizowane przy powiatowych liceach. Kończąca naukę młodzież, oprócz świadectwa maturalnego, będzie miała także praktyczne kwalifikacje administratora sieci, specjalisty DTP, maklera internetowych giełd towarowych czy grafika komputerowego. "Uczniowie otrzymają szansę zdobycia zawodu, który będzie gwarantował im znalezienie dobrej pracy" - zapowiada posłanka Grażyna Staniszewska, inicjator i koordynator projektu Interkl@sa. Jej zdaniem, przyczyni się to do zmniejszenia bezrobocia wśród młodych ludzi. Przybliży też bardziej problemy współczesnej cywilizacji informacyjnej społecznościom lokalnym.

Szkolenia i certyfikaty

Odpowiedni poziom wykształcenia absolwentów lokalnych akademii mają gwarantować certyfikaty wystawiane przez znane firmy informatyczne uczestniczące w programie. Jedną z nich jest Cisco Systems. Stosowany przez nią system szkoleń jest wzorcem, według którego będzie przebiegało kształcenie w Polsce. Najpierw zostaną przygotowani instruktorzy dla akademii regionalnych, usytuowanych zazwyczaj przy uczelniach technicznych. Ci z kolei przeszkolą nauczycieli akademii lokalnych.

Program przygotowania licealistów do zawodu administratora sieci obejmuje 280 godzin zajęć, z czego prawie połowa to praktyczne ćwiczenia i warsztaty. Wiele materiałów i pomocy naukowych uczestnicy kursów będą pobierali z sieci, ze specjalnego portalu edukacyjnego. Wystawiony przez Cisco certyfikat ukończenia kursu będzie uznawany na całym świecie.

W akademiach Interkl@sy będzie można zdobyć także umiejętności administrowania sieciami opartymi na Windows 2000. Po zdaniu egzaminów uczniowie otrzymają świadectwa Microsoft Certified Professional i Microsoft Office User Specialist. Firma Apple proponuje z kolei szkolenia dla grafików komputerowych i specjalistów od komputerowego składu tekstów. Alma Internet zamierza kształcić maklerów elektronicznych giełd towarowych.

Kadry i fundusze

Programowi patronuje Związek Powiatów Polskich. Decyzję o uczestnictwie każdy powiat musi jednak podjąć samodzielnie. Będzie się to bowiem wiązało ze znacznymi kosztami. Liceum, które będzie chciało mieć akademię, musi posiadać pracownię komputerową z dostępem do Internetu. Do realizacji programu szkoleń Cisco potrzeba co najmniej pięciu komputerów PC, dwóch przełączników sieciowych i pięciu routerów. W ramach promocji firma chce udostępnić swój sprzęt za 6 tys. USD, jedną czwartą ceny katalogowej. Sun Microsystem zamierza udzielać zniżki na swoje komputery przeznaczone do wyposażenia szkolnych pracowni.

Wszystkie firmy uczestniczące w programie zobowiązały się do bezpłatnego przeszkolenia nauczycieli dla lokalnych akademii informatycznych. Zapowiadają także możliwość zwolnienia najzdolniejszych uczniów z opłat egzaminacyjnych.

Fundusze na prowadzenie zajęć na miejscu muszą być zapewnione przez powiat.


TOP 200