Powstało konsorcjum promujące standard wymiany danych finansowych w Internecie

Standard Extensible Business Reporting Language (XBRL), bazujący na języku XML, będzie tworzony etapami. W lipcu ma się pojawić specyfikacja dotycząca publikacji bilansów przedsiębiorstw.

Największe światowe instytucje finansowe utworzyły konsorcjum, którego celem jest promowanie nowego, opartego na języku XML, standardu do wymiany danych finansowych w Internecie. Standard Extensible Business Reporting Language (XBRL) ma zostać oficjalnie ogłoszony 1 lipca br.

Standard jest wspierany przez największe firmy świadczące usługi finansowe, w tym m.in. Standard & Poor's, Arthur Andersen, Deloitte & Touche, Morgan Stanley Dean Witter, Ernst & Young oraz PricewaterhouseCoopers. Ponadto akceptację XBRL zapowiedziały także firmy dostarczające finansowe serwisy informacyjne: Edgar online, Reuters Group, jak również Międzynarodowy Komitet Standardów Księgowych (IASC). Ze strony branży komputerowej swoje poparcie dla standardu wyraziły takie firmy, jak IBM, SAP, Microsoft i Oracle.

Standard będzie tworzony etapami. Jego pierwsza część, zapowiedziana na lipiec, będzie ustalała specyfikację dla publikacji w formacie XBRL finansowych sprawozdań przedsiębiorstw. Pozostałe specyfikacje, dotyczące innych typów sprawozdań biznesowych, w tym raportów tworzonych na potrzeby giełd papierów wartościowych, sprawozdań podatkowych, mają powstać w ciągu kolejnych 18-24 miesięcy.

"SAP obecnie pracuje nad wbudowaniem XBRL bezpośrednio do swoich aplikacji, tak więc użytkownicy tworząc finansowe sprawozdania będą mogli stworzyć je również w tym formacie" - twierdzi Christy Reichhelm z komitetu wspierającego rozwój standardu.

XBRL będzie darmową specyfikacją, która wykorzystuje zaakceptowane standardy raportowania finansowego i sposoby wymiany sprawozdań finansowych pomiędzy wszystkimi platformami oprogramowania a technologiami, w tym Internetem - podsumowują przedstawiciele konsorcjum.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200