Powstała spółka Ogólnopolska Sieć Szkieletowa

Firmę utworzył Szeptel, Raiffeisen Investment i Dom Maklerski BMT. Do końca 2002 r. OSS wybuduje sieć przesyłu danych obejmującą 49 dawnych miast wojewódzkich oraz ok. 120 miast powiatowych.

Firmę Ogólnopolska Sieć Szkieletowa SA (OSS) utworzyły Szeptel SA (50% akcji), we współpracy z Raiffeisen Investment sp. z o.o. (30%) i Domem Maklerskim BMT SA (20%). Jest to kolejny element strategii Szeptela określanej jako szeptel.net. "W ciągu dwóch lat nowa spółka zamierza dysponować jedną z największych w Polsce sieci szkieletowych oferującą najnowsze usługi transmisji danych" - przekonują założyciele spółki. Utworzenie OSS ma umożliwić szybszą realizację tych zamierzeń, głównie dzięki pozyskaniu dodatkowych inwestorów.

Do końca 2002 r. OSS wybuduje sieć przesyłu danych obejmującą 49 dawnych miast wojewódzkich oraz ok. 120 miast powiatowych, a długość wybudowanych łączy przekroczy 5 tys. km. W przyszłości do sieci podpięte zostaną także pozostałe miasta powiatowe, w efekcie czego jej długość zwiększy się o kolejne 4,5 tys. km. Koszty związane z realizacją projektu szacuje się na ok. 80 mln USD.

Harmonogram prac przewiduje zakończenie w tym roku budowy pierwszego odcinka sieci łączącego Białystok, Łomżę, Ostrołękę i Warszawę oraz kilkanaście miast powiatowych.

Głównymi użytkownikami sieci szkieletowej OSS mają być operatorzy telekomunikacyjni, dostawcy usług internetowych, a także operatorzy telewizji kablowych. Sieć będzie wykorzystywana również do świadczenia usług szerokopasmowego dostępu do Internetu.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200