Powstała nowa spółka MCI Management - Process 4E

MCI Management powołała nową spółkę o nazwie Process4E, która zajmie się konsultingiem w zakresie wykorzystywania rozwiązań internetowych dla kluczowych procesów biznesowych.

MCI Management z udziałem Uli Kottmana, wieloletniego pracownika i konsultanta firmy Compaq powołała spółkę Process4E mającą działać w segmencie B2B. MCI objęła 66% akcji. Łączny kapitał spółki wynosi 2,5 mln zł. Process4E, której jednoosobowy zarząd reprezentuje prezes Uli Kottman, skoncentruje się na konsultingu w zakresie rozwiązań internetowych dla usprawnienia kluczowych procesów biznesowych w firmie. Oferta Process4E obejmie m.in. e-marketing, e-sales management, e-human resource. W pierwszym etapie rozwoju nowa spółka współpracować będzie głównie z klientami korporacyjnymi branży IT. W dalszej perspektywie w kręgu zainteresowań zarządu firmy znajdą się klienci sektora finansowego i przemysłowego. Do końca bieżącego roku Process4E ma zatrudniać kilkunastu konsultantów.

MCI Management jest firmą typu venture capital, będącą połączeniem funduszu inwestycyjnego i firmy konsultingowej. Celem jej działalności jest wzmacnianie wybranych przedsiębiorstw działających na polskim rynku teleinformatycznym przez wspieranie ich kapitałem i doświadczeniem. W skład grupy MCI wchodzą m.in. spółki: CCS , Poland.com i Bankier.pl.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200