Powstała Europejska Konferencja Informatyczna

Pięć krajowych organizacji, zajmujących się kształceniem dorosłych w dziedzinie informatyki, utworzyło w Berlinie Europejską Konferencję Informatyczną (EURIK).

Pięć krajowych organizacji, zajmujących się kształceniem dorosłych w dziedzinie informatyki, utworzyło w Berlinie Europejską Konferencję Informatyczną (EURIK). W jej skład wchodzą niemiecki i szwajcarski Volkshochschul-Verband (Związek Uniwersytetów Ludowych), niemiecki Klubschulen Migros (szkoły Klubowe Migros), Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten (Związek Holenderski Uniwersytetów Ludowych) i Chambre des Commerce et d'Industrie (Izba Przemysłowo-Handlowa).

Celem EURIK jest kształcenie i dokształcanie Europejczyków w dziedzinie informatyki oraz standaryzacja egzaminów i świadectw ukończenia kursów tak, by pracodawca i kadrowiec w każdym kraju europejskim mógł na podstawie tych papierów orientować się w zakresie umiejętności absolwenta.

Przede wszystkim jednak EURIK opracuje wspólne plany nauki. Szkoły Migros organizują np. następujące zajęcia: podstawowy kurs informatyki (70 godzin), kurs dla zaawansowanych (130 godzin) i kurs obejmujący edycję tekstów (60 godzin).

W Szwajcarii szczególnie dobrą renomą wśród pracodawców cieszą się absolwenci 140-godzinnego kursu organizowanego przez Szwajcarskie Towarzystwo Informatyczne (GSI). Legitymują się oni "świadectwem użytkownika informatyki". Postuluje się zresztą, by program tego kursu został zaakceptowany zarówno przez organizacje pracodawców jak i związkowe jako obowiązkowy w zakresie informatyki.

Wyższym stopniem kształcenia informatycznego jest przewidziana dla absolwentów kursu GSI 600-godzinna nauka organizowana przez Szwajcarski Związek Kupców. Po jej ukończeniu absolwent otrzymuje dyplom wykwalifikowanego informatyka.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200