Powstał unijny rejestr lobbystów

Po ponad trzech latach przygotowań został oficjalnie uruchomiony pierwszy rejestr przedstawicieli grup interesów działających w unijnych instytucjach. Ma on m.in. umożliwić ocenę wartości środków zaangażowanych w działania lobbystów oraz przeciwdziałać korupcji. Inicjatywa ma w dużej mierze związek z działaniami dużych firm branży IT.

Po ponad trzech latach przygotowań został oficjalnie uruchomiony pierwszy rejestr przedstawicieli grup interesów działających w unijnych instytucjach. Ma on m.in. umożliwić ocenę wartości środków zaangażowanych w działania lobbystów oraz przeciwdziałać korupcji. Inicjatywa ma w dużej mierze związek z działaniami dużych firm branży IT.

Firmy technologiczne przodują w próbach wywierania nacisków na władze UE. Kiedy tylko odpowiednie organy przygotowują się do rozpoczęcia działań legislacyjnych skierowanych przeciw koncernom IT, do akcji wkracza armia lobbystów, działających na ich rzecz. Nie inaczej jest m.in. w przypadku dochodzeń związanych z ewentualnymi naruszeniami unijnego prawa antymonopolowego przez Microsoft i Intel.

Do rejestracji zachęcani są wszyscy przedstawiciele grup interesów, których celem jest wywieranie wpływu na procesy kształtowania polityki i podejmowania decyzji przez instytucje europejskie. Muszą jednak zadeklarować m.in. w czyim imieniu prowadzą działania, jakie korzyści otrzymują w zamian za poparcie i którymi obszarami polityki są szczególnie zainteresowane. Wpisy do rejestru nie są jednak obligatoryjne. Głównie z tego powodu, zdaniem przedstawicieli wielu organizacji, podjęta inicjatywa nie odniesie żadnych rezultatów.


TOP 200