Powstał unijny rejestr lobbystów

Po ponad trzech latach przygotowań w poniedziałek (23 czerwca) oficjalnie uruchomiony został pierwszy rejestr przedstawicieli grup interesów działających w instytucjach UE. Ma on m.in. umożliwić ocenę wartości środków zaangażowanych w działania lobbystów oraz przeciwdziałać korupcji. Inicjatywa ma w dużej mierze związek z działaniami dużych firm branży IT.

Firmy technologiczne przodują w próbach wywierania nacisków na określone władze UE. Kiedy tylko odpowiednie organy przygotowują się do rozpoczęcia konkretnych działań legislacyjnych skierowanych przeciw największym firmom IT, do akcji wkracza armia lobbystów, działających na rzecz różnych stron. Nie inaczej jest m.in. w przypadku dochodzeń związanych z ewentualnymi naruszeniami unijnego prawa antymonopolowego przez koncerny Microsoft i Intel.

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, do rejestracji zachęcani są wszyscy przedstawiciele grup interesów, których celem jest wywieranie wpływu na procesy kształtowania polityki i podejmowania decyzji przez instytucje europejskie. Muszą jednak zadeklarować m.in. w czyim imieniu prowadzą działania, jakie korzyści otrzymują w zamian za swoje poparcie oraz którymi obszarami polityki są szczególnie zainteresowane. Muszą również podpisać się pod kodeksem postępowania przyjętym przez Komisję Europejską. Znalazły się w nim m.in. zapisy o zakazie udzielania nieprawdziwych informacji.

Zobacz również:

Wpisy do rejestru nie są obligatoryjne. Głównie z tego powodu, zdaniem przedstawicieli wielu organizacji, podjęta inicjatywa nie odniesie żadnych rezultatów, zwłaszcza w stosunku do dużych, dysponującymi pokaźnymi środkami finansowymi, grup interesów. Tymczasem według twórców rejestru, wprowadzenie obowiązku zapisywania pełnych informacji personalnych przez wszystkich reprezentantów grup interesów wymagałoby poważnych zmian w unijnym prawie i mentalności wielu osób. Niewykluczone jednak, że z czasem stosowne zmiany legislacyjne zostaną wprowadzone. W niedalekiej przyszłości efekcie ma powstać jedno, spójne prawo w zakresie lobbingu w unijnych instytucjach. Aktualnie członkowie różnych grup interesów, którzy zamierzają działać w obrębie Parlamentu, podlegają obowiązkowej rejestracji. Otrzymują również specjalną przepustkę.

Internetowy rejestr lobbystów UE jest dostępny pod tym adresem.


TOP 200