Powstał układ, który na wysłany do niego sygnał ulega samo destrukcji

Naukowcy z Xerox PARC zaprojektowali układ scalony, który na polecenie z zewnątrz ulega samo destrukcji. Układ powstał w ramach programu sponsorowanego przez amerykańską agencję rządową DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency; Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych w Obszarze Obronności) i w zgodnej opinii analityków może przyczynić się do zapewnienia użytkownikom komputerów (szczególnie mobilnych) dodatkowego, bardzo wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

Układ scalony może posłużyć do przechowywania szczególnie ważnych danych, takich jak krytyczne dane biznesowe czy klucze szyfrowania. Użytkownik będzie wtedy mógł - np. przypadku zagubienia czy kradzieży komputera wyposażonego w taki układ- natychmiast zabezpieczyć się przed dostaniem się takich danych w niepowołane ręce, wysyłając do układu zdalnie polecenie, które zniszczy go fizycznie. I to doszczętnie, gdyż będzie to mikro wybuch.

DARPA zaprezentowała układ kilka dni temu w USA na konferencji poświęcanej nowatorskim technologiom, noszącej znamienną nazwę Wait, What? Układ jest zagnieżdżany na specjalnym szkle (Gorilla Glass) produkowanym przez firmę Corning. Jest to ten sam materiał, jaki Corning używana do budowania wyświetlaczy instalowanych w smartfonach.

Zobacz również:

Szkło poddawane jest specjalnej obróbce, tak iż znajduje się w stanie dużego naprężenia i dlatego w momencie mikro wybuchu ulega kompletnej destrukcji i rozpada się na tysiące drobnych kawałków. Elementem, który powoduje bezpośrednio mikro wybuch jest niewielki opornik. Po wysłaniu przez użytkownika polecenia opornik nagrzewa się do bardzo wysokiej temperatury, co w efekcie powoduje, że po ok. 10 sekundach szkło „wybucha”.

Powstał układ, który na wysłany do niego sygnał ulega samo destrukcji

Układ scalony zaprojektowany przez naukowców z Xerox PARC

Podczas pokazu elementem, który zainicjował mikro wybuch, była zamontowała obok układu scalonego foto dioda. Stało się to w momencie, gdy prezenter skierował na nią wiązkę światła emitowaną przez laser. Jednak rolę zapalnika może pełnić również np. zwykły mechaniczny przełącznik czy radiowy sygnał.

Powstał układ, który na wysłany do niego sygnał ulega samo destrukcji

Tyle pozostaje z układu po wysłaniu do niego polecenia inicjującego mikro wybuch


TOP 200