Powstał standard Fibre Channel over Ethernet

Grupa dostawców rozwiązań stosowanych w centrach danych opracowała nowy standard, który pozwoli wprowadzać ruch Fibre Channel do sieci Ethernet. W opinii pomysłodawców tej koncepcji, pozwoli to budować tańszym kosztem środowiska sieciowe wspierające systemy pamięci masowych.

Technologia Fibre Channel jest już od dawna stosowana w systemach informatycznych, gdzie obsługuje sieci pamięci masowych SAN (Storage Area Network). Biorąc pod uwagę fakt, że Ethernet ciągle rozszerza swoje wpływy, grupa opracowała standard FCOE (Fibre Channel over Ethernet). Pozwala on użytkownikom wdrażać aplikacje Fibre Channel, uruchamiając je na bazie standardowej infrastruktury sieciowej Ethernet.

Grupa producentów (Cisco, , IBM, Intel, Sun, Emulex, QLogic i EMC) poinformowała, że opracowany przez nią standard został już przesłany do instytutu ANSI (American National Standards Institute). Propozycję standardu zbada w ANSI zespół T11 Committee, który zajmuje się technologią Fibre Channel. Biorąc pod uwagę szybkość pracy ANSI przy rozpatrywaniu tego rodzaju propozycji, standard może zostać zaakceptowany najwcześniej pod koniec 2008 r.

Zobacz również:

Firma Brocade ujawniła, że u podstaw opracowania nowego standardu legło przekonanie, że nie należy zastępować protokołu Fibre Channel jakimś nowym, jeszcze jednym rozwiązaniem, ale opracować neutralną od strony protokołów strukturę, która pozwoli konsolidować sieci oparte na różnych technologiach.


TOP 200