Powstał raport opisujący rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2019

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował na swojej witrynie raport zawierający informacje o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2019 roku. Czytamy w nim, że wartość tego rynku wyniosła 39,6 mld złotych, co oznacza iż urósł w porównaniu z poprzednim rokiem o 0,4 mld zł.

UKE

Z raportu dowiadujemy się, że już 75 proc. gospodarstw domowych w Polsce ma dostęp do internetu stacjonarnego o prędkości co najmniej 30 Mb/s. Jednocześnie udział łączy stacjonarnych o szybkości co najmniej 100 Mb/s wyniósł w 2019 r. 50,4% w ogólnej liczbie łączy internetowych, czyli był o prawie 8 pp. wyższy niż rok wcześniej.

Może to być dla niektórych zaskoczeniem, ale w Polsce w ostatnich kilku latach następował systematyczny spadek liczby użytkowników telefonii komórkowej. Raport podaje, że trend ten został zatrzymany i na koniec 2019 r. łączna liczba aktywnych kart SIM wyniosła 52,2 mln, czyli było ich 1,16 proc. więcej niż w 2018 r.

Zobacz również:

  • SpaceX dostarczy Starlinki dla autobusów szkolnych
  • Dlaczego specjaliści IT zmieniają pracę?

Liczba użytkowników dostępu do sieci internet w Polsce systematycznie rośnie. W 2019 r. usługi świadczone były na rzecz 16,2 mln użytkowników, tj. o 4,7% więcej niż rok wcześniej. W przypadku internetu stacjonarnego liczba użytkowników pozostała na poziomie sprzed roku, natomiast o prawie 10% wzrosła liczba klientów internetu mobilnego.

Z dostępu mobilnego korzystała ponad połowa użytkowników (52%). Nieznacznie (do 17,5%) zmalał odsetek osób korzystających z drugiego z najbardziej

popularnych rodzajów dostępu tj. modemu kablowego. Trzecie miejsce w strukturze udziałów (11,2%) zajęła technologia xDSL, której udział spadł o 2,1 pp. Udział łączy światłowodowych wzrósł o 1,6% i wyniósł 9,8%.

Cały raport dostępny jest tutaj.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200