Powstał program szybkiej cyfryzacji polskich firm

Jeden z filarów rządowego programu „Polski Ład” jest ściśle powiązany z IT i nosi nazwę „Cyber Poland 2025”. Przewiduje on szybką cyfryzację i automatyzację firm. To ważne, gdyż eksperci ze Światowego Forum Ekonomicznego szacują, że w 26 przebadanych krajach (w tym również w Polsce) do 2025 roku maszyny przejmą 85 milionów miejsc pracy.

Cyfryzacja

W tym samym czasie pojawi się również 97 milionów nowych stanowisk, co obrazuje skalę tego zjawiska. Eksperci z polskiej firmy konsultingowej Abile przewidują, że wśród najbardziej pożądanych cech znajdą się krytyczne myślenie oraz umiejętność uczenia się. Natomiast wśród najbardziej poszukiwanych zawodów znajdziemy analityków danych oraz specjalistów ds. sztucznej inteligencji czy automatyzacji procesów.

W programie „Cyber Poland 2025” znajduje się 14 w nim 14 punktów, w których opisane zostały planowane zmiany dotyczące zwiększenia poziomu cyfryzacji w Polsce. Eksperci OECD szacują, że w Polsce nawet 20-30 proc. miejsc pracy może w pewnym zakresie zostać zautomatyzowanych. Istnieje przy tym wiele przykładów wskazujących na to, że automatyzacja nie prowadzi do likwidacji stanowisk. Wręcz przeciwnie, automatyzacja i robotyzacja przyczyniają się do tworzenia obszarów, w których boty uzupełniają ludzką pracę, wykonując rutynowe czynności. Eksperci Światowego Forum Ekonomicznego szacują wręcz, że na rynku pojawi się 12 mln nowych miejsc pracy.

Zobacz również:

Abile zapytało pracujących Polaków, czy ich stanowisko pracy byłoby zagrożone, jeśli pracodawca podjąłby decyzję o przeprowadzaniu automatyzacji i robotyzacji firmy. 65% ankietowanych stwierdziło, że nie obawia się utraty pracy w wyniku tych procesów, zaś jedynie 25% badanych wskazało, że ich pracę w całości lub w części mógłby wykonywać robot. 9% badanych nie wierzy, że roboty są w stanie zastąpić ludzi.

Mariusz Gołębiewski (wiceprezes Abile Consulting) mówi, „Jak wskazują nasze badania, zdecydowana większość pracujących Polaków nie obawia się utraty pracy w wyniku wprowadzania cyfryzacji w ich firmach. Postrzegają boty nie jako zagrożenie, ale jako uzupełnienie ludzkich umiejętności. Również zarządzający i przedsiębiorcy coraz częściej oczekują od swoich pracowników bardziej kreatywnego i indywidualnego podejścia do zadania, niż nudnego powtarzania tych samych rutynowych czynności. Przewiduję, że wśród najbardziej pożądanych cech na rynku pracy znajdą się krytyczne myślenie oraz umiejętność szybkiego uczenia się”.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200