Powstaje wielobranżowa giełda elektroniczna

Wspólnie z Commerce One i lokalnymi partnerami Optimus stworzy wielobranżową giełdę elektroniczną. Powstanie ona nie wcześniej niż pod koniec I kwartału 2001 r.

Wspólnie z Commerce One Optimus SA zamierza utworzyć w Polsce portal handlowy dla przedsiębiorstw. Dzięki niemu polskie firmy uzyskają dostęp do wszystkich rynków zorganizowanych dotychczas przez Commerce One. "Zdecydowaliśmy się na współpracę z Commerce One, ponieważ jej osiągnięcia wyznaczają standardy. Zamierzamy być pierwsi i narzucać tempo" - przekonuje Robert Konstanty, wiceprezes zarządu Optimusa ds. sprzedaży i marketingu. Przedstawiciele Optimusa nie chcieli składać wiążących deklaracji co do terminu uruchomienia usług. Wstępne szacunki mówią o końcu I kwartału 2001 r.

<B>Interes dla wielu</B>

Realizacją przedsięwzięcia ma się zająć nowa spółka, której właścicielami będą Optimus, Commerce One oraz partnerzy zewnętrzni. Niewykluczone że jednym z nich będzie BRE Bank. Optimusowi zależy na pozyskaniu partnerów, którzy wniosą do nowej spółki doświadczenie branżowe i pomogą wzbogacić jej ofertę. Trwają rozmowy z dużymi firmami z sektora bankowego, ubezpieczeniowego, telekomunikacyjnego i logistycznego, a także dostawcami treści. Optimus chce jednak zachować kontrolę nad przyszłą firmą. Jedna z opcji przewiduje, że dla oszczędności czasu przedsięwzięcie zostanie zrealizowane przy pomocy istniejącej już spółki zależnej Optimusa. W ciągu pierwszego roku działalności Optimus zainwestuje w przedsięwzięcie ok. 10 mln USD.

Platforma biznesu elektronicznego, jaką zamierza stworzyć Optimus, nie będzie bezpośrednio konkurować z istniejącymi bądź tworzonymi rynkami branżowymi. "Będziemy wręcz starali się blisko z nimi współpracować, oferując im wyjście na świat" - przekonuje Robert Konstanty. Tymczasem na przełomie roku Optimus uruchomi ogólnopolski serwis aukcyjny dla przedsiębiorstw, co pozwoli mu zebrać doświadczenia w internetowych usługach business-to-business (B2B).

<B>Model biznesowy</B>

Model biznesowy nowej spółki Optimusa przewiduje co najmniej kilka potencjalnych źródeł przychodów. Przedstawiciele Optimusa nie chcieli ujawnić szacunków struktury przychodów, wiadomo jednak że największy udział mają mieć prowizje od transakcji - naliczane od wartości lub zryczałtowane. Pobierane będą także jednorazowe opłaty licencyjne za użytkowanie oprogramowania Commerce One i opłaty inicjacyjne.

Istotnym źródłem przychodów mają być także usługi wdrożeniowe oraz integracyjne rozwiązań Commerce One z systemami ERP przedsiębiorstw. Przedstawiciele Optimusa stwierdzili, że umowy zawierane z klientami nie będą miały klauzuli wyłączności. Co więcej, Optimus zamierza zarabiać na integracji rozwiązań Commerce One z rozwiązaniami firm konkurencyjnych, np. i2 czy Ariba. Mniejszym firmom zamiast interfejsów do systemów ERP oferowany będzie dostęp do platformy MarketSite/BuySite przez zwykłą przeglądarkę. Szczegółowy cennik nie został jeszcze opracowany, a jego ostateczny kształt będzie zależny od rezultatu trwających negocjacji z Commerce One.

W pierwszym etapie oferta zostanie skierowana głównie do firm osiągających największe obroty, mogących wywierać wpływ na swoich partnerów i dostawców.

<B>O partnerze</B>

W ciągu 3 lat działalności Commerce One zorganizowała kilka światowych rynków branżowych, w tym m.in. AutoExchange, Aerospace Consortium, i wiele o zasięgu narodowym. Wszystkie one składają się na Global Trading Web - sieć rynków elektronicznych, których łączne obroty w ubiegłym roku wyniosły ok.1 mld USD. Najważniejszym elementem rozwiązania Commerce One jest platforma biznesu elektronicznego MarketSite, z którą współpracuje aplikacja do składania zamówień - BuySite. Wszystkie rozwiązania działają na platformie Windows NT.

***

Optimus stworzy internetową platformę handlu elektronicznego

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200