Powstaje regionalny internet

Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A. zastosuje urządzenia aktywne Dimension Data Polska do budowy sieci o łącznej długości 4500 km.

Celem inwestycji jest zbudowanie sieci szerokopasmowej przy wykorzystaniu technologii sieci nowej generacji NGA (Next Generation Access), która umożliwi korzystanie z usług o wysokich wymaganiach na przepływność (min. 30Mb/s).

Zgodnie z umową eksperci Dimension Data dostarczą, zainstalują i uruchomią urządzenia aktywne warstwy DWDM oraz IP/MPLS sieci WSS. Dimension Data zaimplementuje również system zarządzania siecią oraz zapewni bieżące wsparcie i utrzymanie wdrożonych urządzeń przez 5 lat.

Zobacz również:

Inwestycja współfinansowana jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013.


TOP 200