Powstają „elektroniczne kajdanki”

Wrocławska firma SMT Software, Impel Security Polska, EBS i ITM Poland tworzą na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości kompleksowy System Dozoru Elektronicznego.

Realizacja kontraktu wartego 214 mln zł potrwa 54 miesiące. System umożliwia kontrolowanie zachowania i miejsca pobytu skazanego przebywającego poza zakładem karnym i dlatego jest nazywany elektronicznymi kajdankami.

Dozór polega na kontrolowaniu zachowania osoby skazanej przebywającej poza zakładem karnym przy użyciu specjalnych obrączek wyposażonych w podzespoły elektroniczne. Jest to możliwe dzięki monitorowaniu przestrzegania nałożonego przez sąd penitencjarny obowiązku pozostawania w miejscu stałego pobytu, w innym wskazanym miejscu w wyznaczonym czasie, lub też obowiązku powstrzymania się od przebywania w określonych miejscach czy też zakazu zbliżania się do określonej osoby. Sebastian Łękawa, prezes SMT Software jest przekonany, że stworzony przez konsorcjum firm system zwiększy poczucie bezpieczeństwa w polskim społeczeństwie.


TOP 200