Powrót wzrostów

Co więcej, zdaniem analityka Forrester Research, branża IT znajduje się obecnie w ośmioletnim cyklu dynamicznego wzrostu. Forrester Research przekonuje bowiem, że rynek IT w ciągu minionych 60 lat cechowały naprzemiennie, ośmioletnie właśnie, cykle - ponaddwukrotnego wzrostu wobec poziomu wzrostu gospodarki oraz wzrostu rynku IT zbieżnego z poziomem wzrostu całej gospodarki. I tak, okres dynamicznego wzrostu przypadł na lata 1992-2000, kiedy firmy sporo inwestowały, m.in. w systemy ERP, które pojawiły się na rynku w latach 90. Po nim nastąpił okres z wolniejszym wzrostem, gdyż przedsiębiorstwa konsumowały poczynione wcześniej inwestycje. Początek nowego, dynamicznego cyklu zbiegł się niestety z wybuchem recesji. Po dwóch latach firmy wracają do przełożonych inwestycji, m.in. w Business Intelligence czy , które pozwolą na szybsze dostosowywanie się do potrzeb klientów czy lepsze zarządzanie łańcuchem dostaw.

Gartner optymistycznie, ale ostrożnie

Przewidywania Gartnera na rok 2011 dotyczące sprzętu telekomunikacyjnego to wzrost o 9,1% do 465 mld USD, napędzany zakupami urządzeń przenośnych. Gartner także przewiduje, że wzrośnie sprzedaż aplikacji biznesowych, podczas gdy sprzedaż sprzętu będzie zwalniać. Oprogramowanie wzrośnie o 7,5% do 254 mld USD, wobec 6,1% w 2010. Sprzęt zwolni z 8,9% w 2010 do 7,5%, osiągając pułap 391 mld USD w 2011 r. Analitycy Gartnera zastrzegają jednak, że choć poprawia się globalna sytuacja makroekonomiczna, ożywienie jest powolne, a na przeszkodzie stoją prognozy powolnego wzrostu najważniejszych gospodarek Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej.

Mniej wdrożeń systemów ERP w 2011?

Z analiz Forrester Research wynika, że - mimo prognozowanych wzrostów wydatków na IT - w 2011 spadnie liczba nowych inwestycji w zintegrowane rozwiązania wspierające zarządzanie. Statystycznie tylko 25% firm planuje w 2011 roku przeprowadzenie wdrożenia nowego systemu klasy ERP bądź poważną aktualizację lub rozbudowę posiadanego rozwiązania. Na początku ubiegłego roku skonkretyzowane plany w tym zakresie istniały w 29% firm. Jednocześnie analitycy podkreślają, że tylko 3% ankietowanych osób odpowiedzialnych za plany inwestycyjne w zakresie IT kategorycznie odrzuca realizację projektów związanych z rozwiązaniami klasy ERP. W zdecydowanej większości firm (72%) nie istnieją konkretne plany dotyczące oprogramowania ERP. Eksperci spodziewają się jednak, że wiele firm będzie zmuszonych do unowocześnienia posiadanych systemów, m.in. ze względu na rosnące koszty wsparcia starszych wersji. Z przeprowadzonych analiz wynika również, że niemal w 50% firm korzystających z systemów ERP funkcjonuje system w wersji odległej o co najmniej dwa wydania od wersji aktualnej. Według analityków, w 2010 na rynku ERP widoczne było silne odbicie po kryzysowym roku 2009. W 2011 roku spodziewać można się zaś wielu zmian funkcjonalnych w najpopularniejszych systemach ERP. Dodatkowe funkcjonalności - całkiem nowe wersje czy nawet linie oprogramowania biznesowego - zapowiadają m.in. SAP, Oracle i Microsoft. Eksperci Forrester Research spodziewają się, że kolejne 12 miesięcy przyniesie m.in. rosnącą liczbę wdrożeń w modelu cloud computing. Popularne mają być również rozwiązania pozwalające na korzystanie z zaawansowanych możliwości systemu ERP z poziomu urządzeń mobilnych.


TOP 200