Powrót do macierzy

CSBI SA i QAD Eastern Europe Sp. z o.o. ogłosiły podpisanie umowy dotyczącej przejęcia przez QAD od CSBI wszelkich zobowiązań dotyczących obsługi polskich klientów użytkujących system MFG/PRO.

CSBI SA i QAD Eastern Europe Sp. z o.o. ogłosiły podpisanie umowy dotyczącej przejęcia przez QAD od CSBI wszelkich zobowiązań dotyczących obsługi polskich klientów użytkujących system MFG/PRO.

Sprzedażą, wdrażaniem i serwisowaniem tego oprogramowania od początku października zajmuje się już wschodnioeuropejski oddział QAD. Jego dyrektorem generalnym został Marek Żuk, pełniący do tej pory funkcję dyrektora Biura Handlowo-Technicznego CSBI we Wrocławiu.

Oznacza to zdecydowanie dalej niż dotychczas idące zaangażowanie się Amerykanów na naszym rynku. "Chcemy zintensyfikować nasze działania na polskim rynku. Zależało nam na tym, aby firma, która zajmuje się sprzedażą naszego produktu, była skoncentrowana tylko i wyłącznie na tej działalności. CSBI nie spełniało tego warunku, sprzedając także systemy innych producentów" - stwierdza Ray Tomecki, szef QAD na Europę Środkową w centrali firmy.

Wraz z przejęciem od CSBI odpowiedzialności za polskich klientów do QAD przeszli także konsultanci pracujący dotychczas u polskiego partnera przy wdrażaniu MFG/PRO. Łącznie ok. 40 osób. Umożliwi jej to, zdaniem kierownictwa firmy, przeprowadzanie wdrożeń własnymi siłami. Ponadto cały wrocławski oddział CSBI zostanie włączony do struktury organizacyjnej amerykańskiego producenta aplikacji.

Użytkowane przez dotychczasowych klientów MFG/PRO moduły systemu PRO/MIS będą nadal w pełnym zakresie wdrażane i serwisowane przez CSBI. Na mocy podpisanej umowy QAD zostało partnerem CSBI w zakresie promowania i sprzedaży systemu PRO/MIS.

Przejęcie przez QAD całej odpowiedzialności za dotychczasowe i planowane wdrożenia jest częścią strategii rozwoju firmy w Polsce. Otwarte zostaną także nowe biura, poza już istniejącym we Wrocławiu. Przede wszystkim w Warszawie i na Wybrzeżu, a możliwe, że także w innych większych miastach. MFG/PRO pracuje obecnie w 48 polskich firmach. Od 1994 r. CSBI było odpowiedzialne za serwis u większości z nich. Zajmowało się także dystrybucją oraz polonizacją i dostosowywaniem systemu do polskich warunków. Wdrożenia, oprócz tej spółki, przeprowadzali także partnerzy serwisowi QAD w Polsce - firmy Largotim i Origin. Według zapowiedzi kierownictwa firmy w Polsce, obecnie nie ma planów związanych z podpisaniem umowy dystrybucyjnej z którąkolwiek z polskich spółek. Po przejęciu całości działań związanych z tym systemem jego sprzedażą zajmować się będzie jedynie QAD Eastern Europe.


TOP 200