Powrót do bazy

Nie sprawdził się pomysł przekształcenia Pervasive Software, twórcy popularnej w środowisku NetWare bazy Btrieve, w firmę specjalizującą się w serwerach aplikacyjnych. Przed trzema laty Pervasive wykupiła firmę EveryWare Development, która opracowała interesujący serwer aplikacyjny o nazwie Tango. Szybko okazało się jednak, że konkurencja IBM, WebLogic, Sybase, Oracle czy Inprise jest zbyt silna. Cena akcji Pervasive spadła w ubiegłym miesiącu z 36 USD do poziomu ok. 2 USD. Przyszłość firmy stanęła pod znakiem zapytania.

Szefowie firmy upatrują szansy Pervasive w powrocie na rynek baz danych. Na początku marca br. firma wprowadziła bazę danych Pervasive 2000i, stanowiącą uaktualnienie produktu dostarczonego po raz pierwszy w lipcu 1999 r. Jej zasadniczą zaletą jest jednolity kod na wszystkie platformy: Windows NT, Linux, NetWare i Solaris (w wersji intelowskiej). Dodatkowy program SQL 2000i System Analyzer zapewnia, że na serwerze będzie zainstalowana tylko jedna wersja bazy i aplikacji, co pozwoli na uniknięcie konfliktów między bibliotekami DLL, przez wycofanie instalacji lub zastąpienie nieaktualnych bibliotek nowymi.

SQL 2000i jest zgodna z wieloma standardami, m.in. z OLE DB 2.5, JDBC 2.0 poziom 4 i ODBC. Firma dostarcza SQL 2000i SDK, zawierający komponenty ActiveX, biblioteki klas Java i komponenty Delphi/C++ Builder do tworzenia aplikacji. Jego cena wynosi 995 USD dla 10 użytkowników.


TOP 200