Powraca 22-procentowy VAT?

Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów przyjął projekt nowelizacji ustawy, która likwiduje uchwalony miesiąc temu 7% podatek VAT na usługi teleinformatyczne i przywraca stawkę 22%. Jest jednak mało prawdopodobne aby sejm zdołał zmienić podpisaną już przez prezydenta ustawę jeszcze w bieżącej kadencji. Prawdopodobnie od września obowiązywać będzie więc stawka 7%.

Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (KERM) zaakceptował w czwartek (2 sierpnia br.) nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Zaproponowana zmiana zakłada, że stawka podatku na usługi teleinformatyczne ulegnie zmianie i powróci do poziomu wyjściowego - 22%. Na początku lipca br. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o podatku VAT, która zmniejszyła stopę podatku na usługi teleinformatyczne z 22% na 7%. Całkowicie z podatku zwolnione zostały wówczas szkoły i jednostki edukacyjne.

Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że nowelizacja ustawy jest wynikiem braku precyzyjnego określenia pojęcia usług teleinformatycznych w odpowiednich przepisach. Zdaniem specjalistów, zakres usług teleinformatycznych może objąć zarówno przesył danych poprzez sieci telekomunikacyjne, jak i usługi typu VoIP w połączeniach międzynarodowych. Nie do oszacowania są również skutki wprowadzenia w życie trzykrotnie niższej stawki tego podatku. Wiceminister Janusz Steinhoff oświadczył kilka dni temu, że wprowadzenie w życie ustawy obniżającej podatek VAT na usługi teleinformatyczne z 22% do 7% może kosztować budżet państwa ponad miliard złotych. Jest jednak mało prawdopodobne aby sejm zdołał zmienić podpisaną już przez prezydenta ustawę, jeszcze w bieżącej kadencji. Prawdopodobnie od września obowiązywać będzie więc stawka 7%. Podczas głosowania z 5 lipca, za jej przyjęciem opowiedziała się znacząca większość posłów.

Zobacz również:

  • Opłata reprograficzna to kolejny zły pomysł

KERM jest ponadto przekonany, że wprowadzenie 3% stawki VAT na zakup sprzętu komputerowego przez jednostki edukacyjne jest niezgodne z rozwiązaniami stosowanymi w Unii Europejskiej. Zdanie KERM-u potwierdziła także sejmowa Komisja Integracji Europejskiej. Stawka 3% będzie jednak obowiązywać do 2003 r.

***

Niższy VAT na Internet?

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200