Powolne projekty offsetowe

Prawie rok po podpisaniu umowy z Lockheed Martin (LM), uruchomiono jedynie kilka projektów offsetowych.

Prawie rok po podpisaniu umowy z Lockheed Martin (LM), uruchomiono jedynie kilka projektów offsetowych.

Nie rozpoczęły się prace nad żadnym z dużych systemów IT - C2, TETRA i RUM. Zdaniem Ministerstwa Nauki i Informatyzacji prawo offsetowe hamuje negocjowanie kontraktów. Do końca marca br. LM ma przedstawić sprawozdanie z realizacji umowy offsetowej. Amerykanie deklarowali, że rozpoczęli 27 spośród 44 projektów objętych umową. Polska strona jest innego zdania.

"Strona amerykańska uważa za rozpoczęcie realizacji zobowiązania offsetowego deklarację firmy o gotowości dokonania zakupów lub utworzenie konsorcjum do realizacji projektu. My czekamy na podpisanie umów" - mówi w rozmowie z Pulsem Biznesu Michał Kleiber, minister nauki i informatyzacji oraz przewodniczący komitetu offsetowego. Niestety, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji nie odpowiada na nasze prośby o spotkanie z ministrem nauki i informatyzacji ani na zadawane przez Computerworld faksem pytania.

Za rozpoczęte projekty polska strona może uznać: produkcję samochodu Astra T-3000, sprzedaż materiałów wybuchowych przez bydgoski Nitro-Chem, budowę akceleratora technologicznego przy Uniwersytecie Łódzkim (pisaliśmy o tym w Computerworld 5/2004) oraz laboratorium badania nowoczesnych materiałów w Instytucie Lotnictwa. Za zaawansowany minister uważa też projekt przeprowadzenia modernizacji w Rafinerii Lotos.

Ministerstwo Nauki i Informatyzacji ustaliło ostatnio, że po pierwszych trzech latach muszą zostać zrealizowane

projekty offsetowe za 3 mld USD,

w kolejnych trzech za 2 mld USD

i w trzecim okresie za ok. 1 mld USD

Jak twierdzą przedstawiciele MNiI, rozmowy z Amerykanami pokazały, że ustawa offsetowa nie przystaje do realiów i utrudnia negocjowanie dużych kontraktów kompensacyjnych. Aby uniknąć nieporozumień związanych m.in. z definiowaniem terminu rozpoczęcia offsetu, konieczna jest nowelizacja Ustawy o projektach kompensacyjnych. Ustawa przewiduje 60-dniowy termin na negocjowanie umowy offsetowej. "W tak krótkim terminie można wynegocjować jedynie umowę o charakterze ramowym. Jest oczywiste, że w późniejszych rozmowach pojawiają się problemy. Zostałem zobowiązany przez premiera do przedstawienia w najbliższych tygodniach propozycji zmian w ustawie, by m.in. wyeliminować problemy" - wyjaśnia minister w rozmowie z Pulsem Biznesu.

Zdaniem ministra Michała Kleibera szczególnie ważna jest też kwestia złagodzenia fiskalizmu. Przykładowo, przekazanie w offsecie licencji na nowoczesne technologie traktuje się jako przychód, od którego polskie firmy muszą płacić podatek. Jeśli nie mają środków na podatek, nie dostaną offsetu.

Łódzki akcelerator

W Łodzi i Warszawie rozpoczęły działalność akceleratory technologiczne powołane w ramach jednego z projektów offsetowych. Inicjatywie towarzyszy Mining & Matching Program, który ma na celu zachęcenie firm polskich i amerykańskich do nawiązywania współ-pracy. Prace koordynują Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet Austin w Teksasie. Pierwsze umowy o współpracy podpisały już Comtica, Rodan Systems i Transition Technologies.

Ostatnio kontrakt dotyczący współpracy z amerykańskim RCM Technologies podpisała łódzka spółka Laser Systemy Informatyczne. W wyniku zawartej umowy Laser uzyskał status Offshore Development Center, jedynego w Europie ośrodka rozwoju oprogramowania RCM. Amerykańska firma działa w branżach: bankowej, farmaceutycznej, samochodowej i kosmicznej. Z kolei RCM zobowiązała się do sprzedaży rozwiązań firmy Laser w USA. Są to m.in. systemy ERP (Bastion) i CRM (Intakt).


TOP 200