Powoli do przodu

ZUS przeniesie w marcu tego roku KSI ZUS na docelowy komputer typu mainframe.

ZUS przeniesie w marcu tego roku KSI ZUS na docelowy komputer typu mainframe.

Kompleksowy System Informatyczny ZUS nadal działa pod kontrolą systemu Unix. Przeniesienie danych na mainframe IBM S/390 miało nastąpić już w listopadzie 1999 r. Dzisiaj przedstawiciele zakładu deklarują, że nastąpi to najpóźniej w marcu br. Trwa przenoszenie kolejnych modułów oprogramowania, ich testowanie i ostateczne modyfikacje po zmianach w ustawie o powszechnym zabezpieczeniu społecznym i rozporządzeniu dotyczącym zasad rejestracji członków OFE. System unixowy ma być ostatecznie wyłączony w połowie tego roku.

Połowicznie poinformowani

W oddziałach ZUS zainstalowano dotychczas połowę z 10 tys. komputerów, umożliwiających pracownikom oddziałów dostęp do danych gromadzonych w centrali. "Pozostałe komputery pojawią się w oddziałach do końca lutego" - zapewnia Adam Kapica, wiceprezes ZUS. Dostęp do informacji gromadzonej w centrali ZUS ma umożliwić pracownikom oddziałów lepszą egzekucję należnych składek przy wykorzystaniu reaktywowanego systemu ARS. "Już teraz obserwujemy zwiększoną ściągalność składek za listopad i grudzień" - dodaje.

W 160 placówkach ZUS zainstalowano program Punkt Informacyjny, który pozwoli płatnikom i ubezpieczonym uzyskać we wrześniu tego roku wgląd w stan i historię rachunku w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W udostępnianiu tych informacji podstawową przeszkodą jest nadal niedostatecznie uporządkowany zasób informacji, napływających do ZUS od płatników, osób ubezpieczonych, banków i otwartych funduszy emerytalnych. ZUS informuje płatników o posiadanych nie zidentyfikowanych dokumentach bankowych czy ubezpieczeniowych lub braku właściwych informacji, gromadząc jednocześnie dokumenty korygujące.

Pomoc z zewnątrz

Jest to przyczyną dużego obciążenia oddziałowych ośrodków przetwarzania, które są zmuszone przetwarzać jednocześnie dokumenty korygujące i napływające na bieżąco. W związku z tym przedstawiciele ZUS zwrócili się do Terenowych Banków Danych z prośbą o pomoc przy przetwarzaniu rocznych deklaracji rozliczeniowych, każdorazowo wymagających porównania z dokumentami dotychczas przesyłanymi co miesiąc.


TOP 200