Powietrzna rzeka

Lucent Technologies oferuje produkty do budowy lokalnych sieci bezprzewodowych Orinoco, umożliwiające komunikację z przepustowością 11 Mb/s.

Lucent Technologies oferuje produkty do budowy lokalnych sieci bezprzewodowych Orinoco, umożliwiające komunikację z przepustowością 11 Mb/s.

Orinoco to seria produktów sieciowych, umożliwiających budowanie radiowych sieci lokalnych o maksymalnej przepustowości 11 Mb/s. Rozwiązania te pracują w przedziale częstotliwości 2,4-2,4835 GHz zgodnie z wymogami standardu IEEE 802.11b. Linia produktów Orinoco nie jest w rzeczywistości nowym rozwiązaniem. Wywodzi się ona z rodziny produktów WaveLAN, które Lucent ma już w swojej ofercie od kilku lat. Jednocześnie Orinoco w całości zastąpiło dotychczas oferowane produkty WaveLAN.

Wszechstronne karty

Podstawową zaletą Orinoco jest praca ze wszystkimi najpopularniejszymi systemami operacyjnymi. Lucent oferuje tylko jeden uniwersalny typ bezprzewodowych kart sieciowych, działających w standardzie PC Card i przeznaczonych do instalacji w komputerach przenośnych. Firma oferuje ponadto (ze złączem i PCI), umożliwiające wykorzystywanie kart PC Card w komputerach stacjonarnych, dzięki czemu z bezprzewodowych sieci Orinoco mogą korzystać również użytkownicy tego typu komputerów.

Karty są dostarczane ze sterownikami, pozwalającymi użytkownikom systemów Windows 95 i 98, Windows NT 4.0 i Windows 2000, a także komputerów Apple i komputerów naręcznych z systemem Windows CE na bezprzewodową pracę.

Karty PC Card są oferowane w dwóch wersjach, gwarantujących różny poziom bezpieczeństwa realizowanej komunikacji bezprzewodowej. W karcie Orinoco PC Card Silver zastosowano rozwiązanie szyfrujące WEP (Wired Equivalent Privacy), z kluczem 64-bitowym. Karta w wersji Gold zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa poprzez zastosowanie klucza 128-bitowego i algorytmu szyfrującego RC4.

Pełna oferta

W ramach rodziny Orinoco, oprócz kart bezprzewodowych, dostępne są również tzw. punkty dostępowe, odpowiadające funkcją koncentratorom sieciowym. Urządzenia Orinoco Wave- Point-II Access Point są wyposażone w dwa gniazda, umożliwiające zainstalowanie dwóch kart komunikacji bezprzewodowej, oraz tradycyjny port sieciowy, pozwalający na włączenie do sieci pracującej z przepustowością 10 Mb/s.

Pojedynczy punkt dostępowy wyposażony w jedną kartę umożliwia komunikowanie się z ok. 60 stacjami, znajdującymi się w jego zasięgu. Druga karta może być wykorzystana do zwiększenia liczby stacji, jakie mogą pracować w zasięgu danego punktu dostępowego.

Ponadto oferowane jest rozwiązanie Orinoco Ethernet & Seria

Converter. Urządzenie to, wyposażone w port Ethernet i port RS-232, pozwala włączyć terminado sieci bezprzewodowej w analogiczny sposób, jak przy zastosowaniu infrastruktury kablowej.

Zasięg komunikacji

Jednym z najważniejszych zagadnień związanych z realizacją komunikacji bezprzewodowej jest jej praktyczny zasięg. Jego jednoznaczne określenie nie jest możliwe, gdyż zależy od terenu, gdzie ma działać sieć bezprzewodowa.

Najlepsze rezultaty daje praca na terenie otwartym, pozbawionym jakichkolwiek przeszkód. W otwartych przestrzeniach biurowych, bez ścian wewnętrznych i ścianek działowych, zasięg komunikacji z przepustowością 11 Mb/s wynosi - wg producenta - nawet 160 m. W przypadku biura ze ściankami działowymi zmniejsza się do 50 m, a w podzielonym ścianami - nawet do 25 m.

Zasięg komunikacji można zwiększać poprzez zmniejszenie przepustowości transmisji. Zmiana przepustowości nie jest płynna, lecz skokowa. Każda karta Orinoco może pracować w jednym z czterech trybów komunikacyjnych, oferując przepustowość 11 Mb/s, 5,5 Mb/s, 2 Mb/s oraz 1 Mb/s. W optymalnych warunkach zasięg komunikacji z szybkością 1 Mb/s wynosi ok. 550 m.

Lucent oferuje również rozwiązanie Orinoco Range Extender, antenę umożliwiającą rozszerzenie zasięgu sieci bezprzewodowej. Jest ona przeznaczona do zastosowania wewnątrz budynków i może być zainstalowana zarówno z jednej strony bezprzewodowego łącza (po stronie klienta lub punktu dostępowego), jak i po obu jego stronach. W pierwszym przypadku umożliwia ona zwiększenie zasięgu o 50% dla pracy w biurach otwartych oraz 15% w biurach o średniej zabudowie. W drugim przypadku zasięg komunikacji w biurach otwartych zwiększa się dwukrotnie, a w średnio zabudowanych - o 30%.

Między biurami

W ramach rodziny Orinoco dostępne są również rozwiązania, umożliwiające bezprzewodowe łączenie biur, czyli zrealizowanie komunikacji poza budynkami, na otwartej przestrzeni. Według zapewnień Lucenta, zastosowanie Orinoco Outdoor Router oraz odpowiednich anten (wszystkie znajdują się w ofercie Lucenta) umożliwia realizację komunikacji radiowej między biurami oddalonymi nawet o kilkanaście kilometrów.

Lucent oferuje kilka anten o mocy od 5 dBi (antena mobilna przeznaczona do instalacji na samochodach itp.) i zasięgu ok. 500 m, po paraboliczne anteny o mocy 24 dBi.


TOP 200