Powersoft Optima++ - lepsze C++

Rozbudowane środowisko do budowy aplikacji z komponentów w Windows 95 i NT.

Rozbudowane środowisko do budowy aplikacji z komponentów w Windows 95 i NT.

Poważni programiści nie chcą zwylke przyznać się, że do przygotowania aplikacji korzystają z języka Visual Basic. Może wynikać to po części ze złej opinii, jaką miał ten język - jeszcze w postaci programu DOS-owego, oraz faktu, że daje on aplikacje stosunkowo wolne (bo nie kompilowane, ale interpretowane). Mimo to tysiące programistów na świecie korzysta z tego języka, bo do chwili obecnej nie zaoferowano im nic łatwiejszego do przygotowania interfejsu graficznego aplikacji.

Sytuacja zmieniła się na korzyść programistów pracującuch w C/C++, kiedy pojawiło się nowe i potężne środowisko programistyczne do szybkiego opracowania aplikacji: Powersoft Optima++. Produkt ten powinien nazywać się Optima C++, co lepiej oddawałoby jego właściwości. Jest to bowiem szybki kompilator języka C/C++, firmy Watcom, wbudowany w środowisko do sprawnego tworzenia aplikacji metodą graficzną w sposób zbliżony do Visual Basica.

Elementy składowe

Środowisko programistyczne Optima++ pozwala na budowanie kompletnej aplikacji przez składanie jej z elementów składowych, tj. gotowych wizualnych i niewizualnych obiektów dostarczanych wraz z produktem, bez potrzeby pisania kodu w C++. Jest to szczególnie dogodne w przypadku tworzenia aplikacji bazodanowych: okna dostępu do danych, listy rozwijane, formularze typu master/slave i in. znajdują soę bezpośrednio na liscie składników, zgromadzonych w dwupoziomowych listwach narzędziowych. Listwy te można uzupełniać o własne i zakupione na rynku elementy składowe.

Jeśli zamierzamy wykorzystać produkt do pisania skomplikowanych aplikacji obliczeniowych czy ogólnego przeznaczenia, to możemy skorzystać z dostępnych handlowo elementów składowych OCX (duże zbiory tych elementów można znaleźć w Internecie pod adresem www.gamelan.com) albo napisać własne elementy składowe i zintegrować je ze środowiskiem programistycznym bądź będziemy zmuszeni korzystać z języka C/C++ niskiego poziomu.

Do pakietu nie jest załączona biblioteka klas Microsoft Foundation Class, stanowiąca coraz częściej standardowe wyposażenie narzędzi do opracowania aplikacji w języku C/C++. Powersoft uważa, że programista nie będzie korzystał z funkcji niskiego poziomu, jakie zawiera ta biblioteka. Mimo to możliwe będzie przeniesienie kodu z C/C++ do Optima++, pod warunkiem użycia bibliotek dołączonych do produktu.

Programista znający język C++ (nawet wyłącznie w wersji znakowej) nie będzie miał trudności z przejściem do pakietu Optima++. Może jedynym ograniczeniem wnoszonym przez środowisko okienkowe jest brak możliwości korzystania ze standardowego wyjścia. W przeciwieństwie do innych narzędzi C/C++ dla Windows, Optima++ umożliwia tworzenie tzw. konsoli, czyli okienkowego odpowiednika środowiska znakowego, w którym dostępne są stdin, stdout i stderr.

Integracja z bazą danych

Podobnie jak w innych produktach Powersoft, do pakietu Optima++ Developer (jedyna obecnie dostępna wersja) dołączono serwer bazy danych Sybase SQL Anywhere 5.0, przeznaczony dla trzech użytkowników, zapewniający możliwość lokalnego zapamiętania danych w bazie. Jest on dostępny za pośrednictwem firmowego sterownika ODBC. Baza SQL Anywhere ma architekturę optymalizowaną pod kątem dostępu za pośrednictwem ODBC, dostęp więc jest szybki a sam sterownik może wykorzystać wszystkie właściwości funkcjonalne serwera bazy.

Duża liczba przykładów

Poważnym ograniczeniem pakietu Optima++ jest brak dokumentacji na temat języka C++. Programista nie znający ani tego języka, ani podstaw programowania obiektowego będzie miał spore kłopoty z rozpoczęciem programowania. Jednak w pakiecie znajduje się duża liczba przykładów typowych aplikacji (od symulacji gry "Życie" przez animacje, aż po dostęp do baz danych) z kompletnym kodem źródłowym i dwoma wersjami wykonywalnymi - jedną z informacjami uruchomieniowymi, drugą optymalizowaną na czas wykonywania. Pozwala to na zapoznanie się z metodyką tworzenia aplikacji za pomocą składania elementów, przejścia procesu uruchomieniowego z wykorzystaniem mocnego i dogodnego w użyciu debuggera oraz porównania własnych wyników z osiągnięciami profesjonalistów.

Przyszłość

Powersoft zapowiadał, że Optima++ zawierać będzie wsparcie dla języka programowania Java. Jednak w produkcie handlowym Optima++ Developer, a więc najtańszej, najsłabszej i obecnie jedynej dostępnej wersji tego pakietu, nie ma wsparcia dla języka Java.

Firma obiecuje ulepszone wersje pakietu Optima++, przeznaczone do tworzenia aplikacji bazodanowych klient/serwer dla całego przedsiębiorstwa. Nie precyzuje jednak daty ich pojawienia się.


TOP 200