Poważne zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa systemów SCADA/ICS

Zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa wynikające z połączenia ze sobą sieci OT i IT zostały już dobrze nagłośnione, jak często jednak naruszane jest bezpieczeństwo takich połączonych ze sobą sieci?

Menedżerom ds. zabezpieczeń infrastruktury informatycznej (CISO) zajmującym się zabezpieczeniem powierzchni ataku, która rozszerza się w wyniku wspomnianego połączenia, to przeprowadzone przez firmę Forrester Consulting badanie pokaże ich sytuację na tle konkurencji oraz wskaże działania, które potencjalnie pozwolą im tę konkurencję wyprzedzić.

Dzięki lepszemu zrozumieniu pełnego zakresu zagrożeń — począwszy od korzystania z urządzeń związanych z Internetem rzeczy (IoT), a skończywszy na korzystaniu z dostępu do sieci Wi-Fi oraz usług chmur publicznych i prywatnych — wspomnieni menedżerowie mogą bardziej świadomie alokować swoje budżety i zasoby, aby szybciej osiągnąć wymagane poziomy bezpieczeństwa i zgodności.