Potyczki w Pajęczynie

Jeszcze przed rokiem na rynku dostępnych było kilka przeglądarek WWW, w większości należących do kategorii shareware. Obecnie już ponad 20 producentów rywalizuje o użytkowników rozwijających aplikacje dla Internetu.

Jeszcze przed rokiem na rynku dostępnych było kilka przeglądarek WWW, w większości należących do kategorii shareware. Obecnie już ponad 20 producentów rywalizuje o użytkowników rozwijających aplikacje dla Internetu.

Dave Garaffa, założyciel BrowserWatch (http://ski.mskcc.org:80/browserwatch/index.html ), strony poświęconej rynkowi przeglądarek WWW, opracował tabelę składającą się z 57 przeglądarek. Z każdą z nich zestawił pełne informacje o producentach, dostępności dla platform PC, Mac i Unix i in. Jak wynika z analizy BrowserWatch, niektóre przeglądarki oferowane są w ramach usług on-line. Niektóre są dostępne bezpłatnie w Internecie. Część przeglądarek jest wbudowana do tradycyjnych pakietów oprogramowania dla PC; precedens ustanowił w tej dziedzinie Quicken, wyposażając swój pakiet finansowy Intuit w przeglądarkę Navigator Netscape'a.

Najbardziej znanym producentem przeglądarek jest firma Netscape Communications z Mountain View w Kalifornii. Spyglass Inc., jeden z głównych konkurentów Netscape, podobnie jak wielu innych producentów oprogramowania, licencjonuje firmom trzecim, które pod zmienionymi nazwami sprzedają je jako własne. Spośród potentatów, Microsoft i Oracle mają zawarte umowy licencyjne na przeglądarkę Mosaic produkcji Spyglass.

HTML-owa Wieża Babel

Nie można mówić o przeglądarkach, bez rozumienia sporu o HTML (Hypertext Markup Language). Ten język programowania służący do tworzenia stron w pajęczynie, normowany jest przez organizację World Wide Web Consortium, związaną z Massachussets Institute of Technology. Ostatnią formalnie zatwierdzoną przez konsorcjum specyfikacją jest HTML 2.0. WWW Consortium we współpracy z Internet Engineering Task Force z Reston, przygotowuje jej aktualizację zapowiedzianą jako HTML wersja 3.0. Prawdopodobnie jednak prace te zajmą tym organizacjom co najmniej kilka miesięcy.

Strony serwerów WWW zgodne z HTML 3.0 nie są już tak gładko odczytywane wieloma przeglądarkami dostosowanymi do specyfikacji 2.0 HTML. Niektórzy producenci nie czekali bezczynnie na zakończenie kolejnego etapu procesu normowania języka HTML. Na przykład, Navigator 2.0, najnowsza przeglądarka firmy Netscape, została wzbogacona o obsługę takich udogodnień, jak możliwość rozmieszczania informacji w tablicach, dodanie kolorów tła i innych funkcji, przewidywanych dopiero w HTML 3.0.

Co może Netscape?

Działania Netscape spotkały się z różnymi reakcjami użytkowników. "Nie wszystkie przeglądarki mogą pracować ze stronami Web zgodnymi z HTML 3.0, czy mówiąc ściślej - z interpretacją tej specyfikacji dokonaną przez Netscape" - powiedział Matt Cutler, prezes Net.Genesis Corp., firmy produkującej oprogramowanie dla Internetu. W rezultacie Matt Cutler utrzymuje co najmniej 2 wersje swoich stron Web: jedną dla użytkowników przeglądarki Netscape, a drugą dla użytkowników pozostałych przeglądarek, zgodnych z HTML 2.0. Jeszcze inni użytkownicy rozpoczęli się samoograniczać. Przykładowo, programiści z IWorld, wydawnictwa on-line należącego do korporacji Mecklermedia, posługują się jedynie tymi rozszerzeniami wprowadzonymi przez Netscape, które są obsługiwane również przez co najmniej dwie inne przeglądarki - oznajmił Torsten Louis, wydawca sieciowego periodyku.

Pojawią się więc strony z informacjami typu "zoptymalizowano do pracy z przeglądarkami Netscape". Oznacza to, że strony takie posługują się rozszerzeniami HTML, takimi jak kolory tła lub tablice. Niektórzy programiści nawet w ten sposób projektują administrowane przez siebie serwery WWW, aby nie udostępniać pewnych funkcji lub wybranych stron, użytkownikom posługującym się przeglądarkami innymi niż Netscape. Programiści ci tkwią w błędnym przekonaniu, że jedynie Navigator Netscape'a jest w stanie interpretować niektóre funkcje HTML. Tymczasem menedżerowie Spyglass wysyłają listy do administratorów serwerów WWW, w których wyjaśniają, że Spyglass Enhanced Mosaic tak jak wiele innych przeglądarek na rynku, realizuje większość funkcji dostępnych w najnowszej wesji Netscape Navigatora.

Ze statystyki odwiedzających Yahoo, jeden z najpopularniejszych serwerów WWW wynika, że 76,1% użytkowników używa przeglądarki Navigator, a zaledwie 4,1 Explorera Microsoftu, przeglądarki wbudowanej do Windows 95 (pełna statystyka jest dostępna pod adresem:http://www.cen.uiuc.edu/ejk/bryl.html .)

Jednak "gigant z Redmond" przygotował już nowszą wersję Internet Explorer 2.0, która wedle zamierzeń ma zdobyć część rynku, zdominowanego przez Netscape. Według niektórych amerykańskich usługodawców internetowych, przedstawiciele Microsoftu twierdzą, że opanowali już dzięki poprzedniej wersji Explorera trzecią część rynku przeglądarek WWW dla Windows 95.

WWW JAVI się coraz ciekawiej

Przeglądarki przestają już być programami przeznaczonymi wyłącznie do przeglądania zasobów i ich odczytywania. PowerBrowser Oracle'a, podobnie jak InternetMCI firmy MCI Communications mają być dostępne z wbudowanymi narzędziami (firmy OpenText) do realizowania złożonych wyszukiwań.

Navigator 2.0, będący nadal w fazie testów beta, wychodzi poza samą czynność przeglądania. Ten mający pojawić się jeszcze w tym roku upgrade najbardziej popularnej przeglądarki obsłuży pocztę elektroniczną, umożliwi stworzenie książki adresowej z najciekawszymi miejscami w WWW, a co najważniejsze obsłuży aplikacje napisane w Javie - języku programowania obiektowego z Sun Microsystems.


TOP 200