Potrzebujemy ministra ds. budowy społeczeństwa informacyjnego

Zdaniem przedstawicieli Business Center Club, w Polsce brakuje sprawnej koordynacji prac pomiędzy różnymi resortami i instytucjami zajmującymi się budową społeczeństwa informacyjnego.

Widzą oni konieczność powołania ministra przy Kancelarii Premiera lub Prezydenta, odpowiedzialnego za całość obszaru wspierania rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Minister ds. budowy społeczeństwa informacyjnego miałby - z niewielkim zespołem ekspertów i doradców - synchronizować prace urzędów centralnych w tym zakresie. Brak koordynacji działań powoduje, że wiele projektów znacznie się przedłuża się, hamując tym samym inne powiązane inicjatywy realizowane przez inne ministerstwa.

BCC zwraca uwagę, że obecnie za budowę społeczeństwa informacyjnego i Innowacyjnej Gospodarki w Polsce odpowiada kilka resortów, m.in. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Administracji, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Urząd Komunikacji Elektronicznej (pisaliśmy w tym w tekście "Ustrój cyfrowego państwa" w Computerworld 7/2011). "Podejmowane na przestrzeni ostatnich lat próby koordynacji tego złożonego procesu poprzez tworzenie rad, grup roboczych i zespołów niestety nie zdały egzaminu, głównie z powodu skierowanych tam uprawnień oraz umiarkowanego zainteresowania ze strony rządu" - uważa Krzysztof Szubert, przewodniczący Komisji BCC ds. Informatyki, Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego.


TOP 200