Potrzebne specjalności

Poniżej prezentujemy listę umiejętności, poszukiwanych obecnie na amerykańskim rynku pracy w sektorze IT. Informacje pochodzą z agencji doradztwa personalnego w Stanach Zjednoczonych.

Administratorzy baz danych

Umiejętności: SQL, Oracle, DB2 i operacyjne systemy wspierające.

Wynagrodzenie: 71 500-102 500 USD – w zależności od doświadczenia i regionu.

Projektanci baz danych

Umiejętności: tworzenie baz danych, administracja nimi, import-eksport baz danych, wykonywanie kopii bezpieczeństwa; Oracle, Microsoft Server, Windows NT, Unix, projektowanie stron.

Wynagrodzenie: 69 500-102 750 USD- w zależności od doświadczenia i regionu.

Specjaliści ds. zarządzania danymi

Umiejętności: wiedza na temat sieci i systemów, zdolności analityczne oraz rozumienie procesów przepływu danych i znajomość narzędzi efektywnego zarządzania nimi.

Zobacz również:

Wynagrodzenie: konsultanci: 75 000- 125 000 USD, kierownicy projektów: 125 000- 150 000 USD.

Specjaliści ds. bezpieczeństwa

Umiejętności: wiedza na temat bezpieczeństwa sieci, zarządzanie ryzykiem, doświadczenie kryptograficzne w oparciu o różne narzędzia i platformy, zdolności analityczne i komunikacyjne.

Wynagrodzenie: kierownicy projektów: 120 000- 140 000 USD

Administratorzy bezpieczeństwa sieci

Umiejętności: segmentacja sieci i firewalli, prywatne sieci wirtualne, rozwój aplikacji bezprzewodowych, projektowanie sieci, doświadczenie w telekomunikacji.

Wynagrodzenie: Menedżerowie ds. telekomunikacji 70 000-92 250 USD w zależności od doświadczenia i regionu.

Projektanci sieci Internet/intranet

Umiejętności: Java, HTML, C++, serwery sieciowe, XML, SQL, , Oracle, systemy operacyjne, zdolności komunikacyjne.

Wynagrodzenie: 54 000-75 500 USD.