Potentaci rynku technologicznego odnotowują gorsze wyniki, zapowiadają zwolnienia

Tym razem o gorszych wynikach poinformował Hewlett-Packard, Nortel Networks i Novell. Dwie pierwsze firmy jako przyczynę takiej sytuacji podają recesję amerykańskiej gospodarki. Novell twierdzi natomiast, że ponosi spore koszty zmian restrukturyzacyjnych.

Pierwszy kwartał nowego roku finansowego przyniósł większości spółek z rynku technologicznego straty. Inwestorzy byli już o tym wcześniej ostrzegani.

<B>HP - znaczny spadek zysku</B>

Zgodnie z ostatnimi przewidywaniami, Hewlett-Packard odnotował w I kwartale roku finansowego 2001 wyniki gorsze niż początkowo oczekiwano. Przychody firmy w tym okresie wyniosły niewiele ponad 11,9 mld USD, a więc zaledwie o 2% więcej niż przed rokiem (11,7 mld USD). Znacznie niższy był natomiast zysk netto, który spadł aż o 59%, osiągając wartość 328 mln USD (794 mln USD).

Zobacz również:

  • Windows 11 - czy warto już zaktualizować firmowe komputery?
  • Microsoft Office 365 - lista wersji, najważniejsze zmiany dla biznesu

"To był wyraźnie trudny kwartał i odzwierciedlają to nasze wyniki. Swój wpływ na to miała pogarszająca się sytuacja gospodarcza w Stanach Zjednoczonych i związane z tym mniejsze wydatki na informatykę na rynku konsumenckim i biznesowym" - tłumaczyła Carly Fiorina, prezes HP.

Pod względem regionalnym sprzedaż HP wzrosła w Europie o 7%, w rejonie Azji i Pacyfiku o 10%, a w Ameryce Południowej aż o 14%, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych jest ona z roku na rok o 6% mniejsza.

<B>Nortel Networks - strata i zwolnienia</B>

Po przeanalizowaniu prognoz finansowych na I kw., w którym firma zakłada stratę, Nortel Networks zamierza dokonać restrukturyzacji, która będzie prawdopodobnie związana ze zwolnieniem w tym roku ok. 10 tys. pracowników, czyli 11% ogółu zatrudnionych. Jako główny powód słabszych wyników i podstawę do redukcji kosztów, firma podaje - podobnie jak wiele innych spółek - znaczne osłabienie gospodarki USA i mniejsze wydatki na informatykę amerykańskich klientów.

"Sytuacja znacznie się pogorszyła w stosunku do tego, co wcześniej przewidywaliśmy. Obserwujemy obecnie znacznie większe spowolnienie gospodarcze w Stanach Zjednoczonych, które z pewnością wpłynie na ogólną sytuację rynkową, i zahamowanie tegorocznego wzrostu na poziomie ok. 10%" - powiedział John Roth, prezes i dyrektor wykonawczy Nortela.

Według wstępnych obliczeń, kończący się 31 marca I kw. roku finansowego 2001 zamknie się dla firmy przychodami w wysokości 3,6 mld USD. Tymczasem jeszcze miesiąc temu spodziewano się, że sprzedaż w tym okresie wyniesie 8,1 mld USD. Wtedy też przedstawiciele firmy zapowiedzieli zwolnienie ok. 4 tys. pracowników. Ponadto, według najnowszych analiz, Nortel w I kw. ma odnotować stratę netto o niesprecyzowanej na razie wielkości.

<B>Novell - straty przez zmiany</B>

I kwartał nowego roku finansowego nie był także pomyślny dla Novella. Przedstawiciele firmy nie skarżą się jednak na amerykańską gospodarkę przyznając, że osłabienie wyników jest w dużym stopniu związane z zaplanowanymi zmianami restrukturyzacyjnymi. Dotyczą one strategii firmy i zorientowania działalności w stronę usług sieciowych.

Novell w I kw. osiągnął sprzedaż 245 mln USD, a więc była ona znacznie mniejsza niż przed rokiem (316 mln USD). Koszty ponoszone przez firmę na restrukturyzację zaowocowały stratą netto w wysokości 7,7 mln USD, podczas gdy w analogicznym okresie przed rokiem firma wypracowała zysk netto 44,8 mln USD.

"Spodziewając się słabszych wyników w I kwartale nowego roku finansowego, uczyniliśmy postęp w działaniach pozwalających skupić się naszej firmie na ofercie oprogramowania do świadczenia usług sieciowych. Liczymy na odzyskanie rentowności w II połowie roku, kiedy widoczne już będą efekty dokonywanych zmian" - powiedział Eric Schmidt, szef Novella.

***

Hewlett-Packard zwolni 2% liczby pracowników

Hewlett-Packard przewiduje pogorszenie wyników sprzedaży

Wyniki finansowe Nortela w IV kw.

Novell zakończył trudny rok finansowy

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200