Potencjał na oko

Operatorzy budujący sieci optyczne przy użyciu technologii DWDM będą mogli zaoferować klientom wiele nowych usług, m.in. możliwość outsourcingu sieci rozległych i lokalnych.

Operatorzy budujący sieci optyczne przy użyciu technologii DWDM będą mogli zaoferować klientom wiele nowych usług, m.in. możliwość outsourcingu sieci rozległych i lokalnych.

Sieci optyczne oraz nowoczesne technologie transmisji danych znacząco wpłyną na rozkład sił na rynku usług telekomunikacyjnych. Klienci wprowadzający się do nowo budowanych biurowców rzadko wymagają od operatora telekomunikacyjnego wyłącznie dołączenia centrali telefonicznej do sieci miejskiej. Coraz częściej równocześnie zwracają się z zamiarem wykupienia usług telefonicznych i transmisji danych. Analitycy rynkowi są zgodni - ci operatorzy, którzy będą potrafili elastycznie dostosować ofertę do potrzeb klienta, przetrwają na rynku. Pozostali - nie.

Mniej światłowodów

Powodem, który pozwala przewidzieć właśnie taki rozwój sytuacji na rynku operatorów, są znaczne różnice cenowe w koszcie budowy i utrzymania nowoczesnych sieci światłowodowych opartych na technologii DWDM w porównaniu z alternatywnymi, stosowanymi obecnie rozwiązaniami. DWDM umożliwia elastyczne skalowanie pojedynczych światłowodów, pozwalając użytkownikom i operatorom już obecnie "wycisnąć" z pojedynczego włókna znacznie większą przepustowość niż w przypadku zastosowania kilku światłowodów pracujących w technologii SONET/SDH.

Jednocześnie DWDM umożliwia operatorom stopniowanie inwestycji. Początkowo do realizacji komunikacji z użyciem światłowodów można wykorzystać tańsze urządzenia komunikacyjne WDM, umożliwiające transmisję z wykorzystaniem kilku lub kilkunastu równoległych fal świetlnych o różnych kolorach. Docelowo, skalując przepustowość, można wymienić wyłącznie urządzenia pracujące na końcach światłowodu, by umożliwiały nadanie równocześnie kilkudziesięciu fal świetlnych.

Oszczędne stopniowanie

Podstawową korzyścią, jaką odnosi klient w tym przypadku, jest stopniowe udostępnianie mu pasma w zależności od jego potrzeb. Oznacza to, że minimalizowana jest sytuacja, kiedy musi on płacić za łącza dzierżawione oferujące przepustowość, której nie wykorzystuje. Jednocześnie zwiększenie dostępnego pasma sieciowego może odbywać się niemal natychmiastowo - wtedy, gdy jest to potrzebne. Nie wymaga to od operatora fizycznej interwencji, rozbudowy urządzeń czy też położenia kolejnych światłowodów, a jedynie - programowego przekonfigurowania urządzeń DWDM.

Oszczędności kosztów, jakie może osiągnąć operator w wyniku zastosowania technologii DWDM, wynikają przede wszystkim z tego, że jest to technologia znacznie tańsza, nie wymaga zastosowania kosztownych regeneratorów sygnału, tak jak w sieciach SONET/SDH, i pozwala wykorzystać znacznie mniejszą liczbę światłowodów do realizacji komunikacji z analogiczną lub większą przepustowością. Oszczędności te zauważalne są szczególnie wtedy, gdy operator zmuszony jest zainwestować w rozwój posiadanej infrastruktury, aby umożliwić jej skalowanie. W dotychczasowych zastosowaniach możliwe jest to wyłącznie poprzez wymianę interfejsów w sieciach optycznych oraz kosztowną instalację nowych światłowodów.

Rozległe sieci lokalne

Możliwość dynamicznego alokowania pasma sieciowego, a także realizacji komunikacji z dużą przepustowością bez konieczności instalowania znacznej liczby światłowodów - to motor napędowy dla akceptacji technologii DWDM.

Klienci, którzy dotychczas dzierżawili łącza telekomunikacyjne i samodzielnie budowali sieci rozległe lub też sieci lokalne o zasięgu kampusowym lub miejskim, wkrótce mogą dojść do wniosku, że znacznie efektywniejsze jest oddanie w outsourcing całej sieci operatorom telekomunikacyjnym oferującym transmisję IP over DWDM. Przy użyciu tej technologii znacznie łatwiej będzie budować np. szkielety sieci lokalnych łączących kilka lokalizacji w ramach jednego miasta i pracujące w technologii Giga-bit Ethernet czy też 10 Gb/s Ethernet.

Już obecnie na przodującym pod względem zastosowania technologii optycznych rynku amerykańskim miesięczny abonament za dołączenie do szkieletu optycznego z przepustowością 10 Mb/s wynosi mniej niż 1000 USD. Cena ta jest porównywalna z miesięcznym abonamentem za wykorzystanie łącza T-1 o sześciokrotnie mniejszej przepustowości 1,5 Mb/s, które oferuje dziś zdecydowana większość operatorów amerykańskich.


TOP 200