Potęga klucza

Infrastruktura klucza publicznego stanowi podstawę wszystkich rozwiązań oferowanych przez firmę CryptoTech z Krakowa.

Infrastruktura klucza publicznego stanowi podstawę wszystkich rozwiązań oferowanych przez firmę CryptoTech z Krakowa.

Ograniczenia w eksporcie najnowocześniejszych technologii szyfrujących z USA powodują, że lukę w rynkowej ofercie rozwiązań do zabezpieczania danych muszą wypełniać producenci europejscy. Krakowska firma Crypto-Tech, częściowo bazując na technologiach zagranicznych producentów, opracowuje własne rozwiązania, które mają chronić dane przesyłane i zgromadzone w systemach informatycznych przedsiębiorstw. Firma przekonuje przedsiębiorstwa do budowy systemów bezpieczeństwa na bazie tzw. infrastruktury klucza publicznego.

CryptoTech powstała przed rokiem. Spółkę założyła grupa pracowników Rubikonu - firmy współpracującej z Digitcard-Unicard, która oferuje usługi związane z integracją systemów kart elektronicznych. "Pracujemy ze sobą od pięciu lat. Wreszcie uznaliśmy, że posiadana przez nas wiedza pozwala na zaoferowanie znacznie szerszej niż dotychczas gamy produktów i usług" - wyjaśnia decyzję o założeniu nowej firmy Dariusz Lewicki, dyrektor naczelny CryptoTech. Podkreśla jednocześnie, że mimo powstania odrębnej firmy, CryptoTech i Digitcard-Unicard w dalszym ciągu współpracują.

Kompromis wymuszony

Infrastruktura klucza publicznego (PKI) ma służyć do budowy wiarygodnych rozwiązań handlu elektronicznego i bezpiecznej wymiany dokumentów. Jedną z najważniejszych zalet wykorzystania algorytmów szyfrowania z kluczem publicznym jest tworzenie jednolitego modelu bezpieczeństwa - "elastyczna" infrastruktura pozwala scalić wiele odrębnych rozwiązań. CryptoTech zamierza specjalizować się w tego typu usługach.

Rozwiązania oparte na PKI są drogie. Dlatego na ich wdrożenie zazwyczaj decydują się duże i bogate przedsiębiorstwa, mające nowoczesne systemy informatyczne, w których bezpieczeństwo danych ma priorytetowe znaczenie. "Zawsze namawiamy klientów do innego spojrzenia na problem. Koszty wdrożenia zaawansowanych systemów szyfrujących są tylko pozornie wysokie. Większość ma charakter jednorazowy" - przekonuje Dariusz Lewicki. Jego zdaniem, stworzenie odpowiedniej infrastruktury pozwala później, w miarę rozwoju przedsiębiorstwa, na uruchomienie dodatkowych usług opartych na PKI. Koszt ich wdrożenia będzie już nieporównywalnie niższy.

"Tworzenie systemów bezpieczeństwa jest zawsze próbą kompromisu pomiędzy ceną rozwiązania a gwarantowanym poziomem ochrony danych" - mówi Dariusz Lewicki. Przedstawiciele CryptoTech liczą, że rozwiązania oparte na PKI staną się w Polsce bardziej dostępne z chwilą pojawienia się urzędów ds. certyfikacji.

Drugą dziedziną, w której specjalizuje się krakowska firma, są rozwiązania wykorzystujące karty elektroniczne. Te - według Dariusza Lewickiego - charakteryzuje najlepszy stosunek ceny do poziomu bezpieczeństwa.

Akwizycja certyfikatów

Zatrudniająca 9 pracowników firma CryptoTech prowadzi własne badania pod kątem integracji urządzeń biometrycznych z kartami elektronicznymi. Możliwość zastąpienia numeru PIN cechą biometryczną zwiększyłaby bezpieczeństwo systemów.

W przyszłości CryptoTech zamierza rozszerzyć działalność o usługi pośrednictwa w uzyskaniu certyfikatu klucza pulicznego. W praktycznych instalacjach urzędów ds. certyfikacji rozdzielone są kompetencje urzędu certyfikującego od urzędu rejestrującego zgłoszenia firm starających się o certyfikat.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200