Poszukiwanie przodków

W krajach zachodnich powstało wiele programów, które służą do ustalania drzewa genealogicznego. Jednym z głównych ich zadań jest wymiana informacji oraz nawiązywanie kontaktów między osobami, które interesują się tymi samymi rodzinami czy osobami.

W krajach zachodnich powstało wiele programów, które służą do ustalania drzewa genealogicznego. Jednym z głównych ich zadań jest wymiana informacji oraz nawiązywanie kontaktów między osobami, które interesują się tymi samymi rodzinami czy osobami. Szczególnie wielu zwolenników zyskało sobie nowe hobby w Niemczech, gdzie powstało nawet Stowarzyszenie Niemieckich Grup Genealogicznych (DAGV), które skupia ok. 70 grup z całego kraju. Dla potrzeb DAGV stworzono w l989 r. program pod nazwą "Forscherkontakt", dzięki któremu pan x może dowiedzieć czy ktoś nie poszukuje jego przodków, a także sprawdzić, z którego stulecia pochodzą dane dotyczące osób o tym samym nazwisku. Cały obszar Niemiec i innych państw Europy został podzielony na kilkanaście stref, którym przyporządkowano regionalne bazy danych. Jest to też znakomite źródło informacji dla historyków.


TOP 200