Poszukiwanie narzędzi

Na rynku pojawia się coraz więcej programów służących do przeszukiwania zawartości sieci.

Na rynku pojawia się coraz więcej programów służących do przeszukiwania zawartości sieci.

Każdy intranet, w chwili gdy staje się dostatecznie duży, zaczyna gromadzić w sobie tyle zasobów, że niezbędne stają się narzędzia służące do organizowania jego zawartości. W walce administratorów z rosnącym nieuchronnie bałaganem pomocne są aplikacje indeksujące zawartość sieci - znane z serwisów wyszukiwawczych z Internetu.

Firmy wytwarzające tego rodzaju narzędzia traktują często serwisy internetowe jako swego rodzaju "poligony doświadczalne", zaś działające w nich programy wyszukiwawcze chcą sprzedawać użytkownikom posiadającym intranety. Część z tych narzędzi często jest częścią składową kompletnego zestawu aplikacji, za pomocą których można zbudować własny intranet.

Gdzie leży różnica

Większość narzędzi wyszukiwawczych pracuje podobnie. Można nimi zarządzać lokalnie lub za pośrednictwem przeglądarki. We wskazanym miejscu tworzony jest, w postaci indeksu, zbiór informacyjny o wszystkich zasobach, do których udało się dotrzeć programowi wyszukiwawczemu. Oczywiście, warto zadbać o to, aby program ten mógł również przeszukiwać różne serwery w sieci. Narzędzia różnią się w zależności od typów plików, jakie indeksują. Wszystkie narzędzia obsługują z reguły strony HTML i czyste pliki tekstowe, a niektóre również dokumenty czy WordPerfecta. Najbardziej zaawansowane narzędzi odczytują także dokumenty PDF. Dodatkowo przydatna jest też możliwość przeszukiwania archiwum poczty elektronicznej czy internetowych grup tematycznych.

O jakości danego narzędzia decyduje zasadniczo sposób, w jaki można uzyskać informacje o poindeksowanych zasobach. Niektóre programy wyszukiwawcze dopuszczają jedynie zadawanie zapytań złożonych ze słów kluczowych, większość oferuje możliwość posłużenia się algebrą boolowską (poprzez wprowadzenie spójników logicznych). Czasami można też określać daty utworzenia dokumentów, wzajemne położenie słów kluczowych (np. dwie frazy muszą leżeć w miarę blisko siebie w danym dokumencie) czy specjalne atrybuty, jak np. autorstwo dokumentów MS Office. Najbardziej wyrafinowane narzędzia pozwalają na wyszukiwanie koncepcyjne, w którym posługują się tezaurusem (słownikiem wyrazów bliskoznacznych), gdzie zamiast słów kluczowych, poszukiwania prowadzone są tematycznie. Niektóre narzędzia posiadają możliwość tworzenia zapytań i kierowania ich do programów-agentów, które mogą zdalnie prowadzić wyszukiwania w/z góry zadanych odstępach czasu.

Oczywiście, osobnym problemem jest obsługa innych języków. Właściwie każdy program wyszukiwawczy jest przystosowany do jęz. angielskiego.

Kilka testów

W testach przeprowadzonych przez amerykański Computerworld najwyższą ocenę zdobył program LiveLink autorstwa OpenText. Jednak najkorzystniejszym stosunkiem możliwości do ceny charakteryzuje się Catalog Server z Netscape i Index Server z Microsoftu. Ten ostatni jest, niestety, ograniczony jedynie do sieci opartych na systemie Windows NT, choć za to charakteryzuje się bardzo dobrą integracją z tym systemem. Warto też uwzględnić narzędzia, takie jak: oprogramowanie z Verity, Retrievalware autorstwa Excalibur Technologies, Intra.Doc z Intranet Solutions, znany z Internetu Excite for Web Servers i Intranet Genie z Frontier Technologies. Godnymi uwagi są narzędzia Altavista, z których Search Intranet Private Extensions potrafi obsługiwać intrantety o dowolnej wielkości.


TOP 200