Poszukiwanie na ekranie

Program Digitala pozwala szybko odnaleźć żądane dokumenty znajdujące się w komputerze.

Program Digitala pozwala szybko odnaleźć żądane dokumenty znajdujące się w komputerze.

Firma Digital Equipment zaprezentowała nowy program o długiej nazwie AltaVista Search My Computer Private eXtension. Aplikacja umożliwia indeksowanie wszystkich dokumentów zawartych na dyskach lokalnych komputera i widocznych dla niego dyskach sieciowych oraz ich przeszukiwanie według określonych kryteriów. Działanie programu jest identyczne jak popularnego internetowego serwera AltaVista, na którym znajduje się indeks stron WWW, dostępnych w Internecie. Użytkownik, używając przeglądarki WWW, może zlecić swojemu komputerowi wyszukanie dowolnych dokumentów, a wszystkie spełniające określone kryteria będą wyświetlone w oknie przeglądarki (patrz rysunek). Jedną z najważniejszych zalet produktu jest bardzo dobry mechanizm indeksacji, umożliwiający także poprawny spis dokumentów zawierających specyficzne znaki polskiego alfabetu.

Instalacja i konfiguracja

Program instaluje się w bardzo prosty sposób, charakterystyczny dla aplikacji Windows. Wyposażony jest on także w procedurę automatyzującą proces jego ewentualnej deinstalacji. Podczas instalacji do listy najczęściej uczęszczanych miejsc w Internecie (bookmark), widocznej w przeglądarce WWW, dodawany jest nowy adres - indeksu dokumentów znajdujących się na naszym lokalnym komputerze. Można także wybrać opcję konfigurującą przeglądarkę WWW, tak by zawsze otwierała się na lokalnym indeksie.

Program składa się z dwóch komponentów: aplikacji napisanej w języku Java, pełniącej funkcję prostego, lokalnego serwera WWW odpowiadającego na żądania wyszukiwania informacji, oraz aplikacji umożliwiającej przeprowadzenie procesu indeksowania.

Najbardziej interesująca jest ta druga. Zanim będzie rozpoczęty proces indeksowania, warto najpierw dokładnie skonfigurować program, określając, które foldery powinny być poddane indeksacji oraz jakie rodzaje dokumentów nas interesują. Wybór jest dosyć szeroki: AltaVista Search My Computer PX potrafi indeksować zarówno określone foldery lokalnych dysków, jak i dyski sieciowe oraz komputery dostępne w ramach "Otoczenia sieciowego", a także Kosz i Aktówkę dostępne w Windows 95 i Windows NT 4.0.

Program rozpoznaje i indeksuje ok. 200 różnych rodzajów plików - strony HTML oraz dokumenty pochodzące z różnych aplikacji biurowych firm: Microsoft, Lotus, Corel itd. Podczas konfiguracji programu można wybrać, jakie rodzaje plików mają być indeksowane, a jakie nie. Można także ustawić godziny, w których wykonywana ma być indeksacja wszystkich wskazywanych zasobów.

Co więcej, program może rejestrować także skrzynki pocztowe programów Eudora i Microsoft Exchange. W przypadku tego ostatniego, indeksowaniu mogą być poddane zarówno listy, jak i znajdujące się w nich załączniki, książka adresowa i publiczne foldery będące na serwerze.

Cena i dostępność

AltaVista Search My Computer PX dostępny jest na internetowym serwerzehttp://altavista.software.digital.com od 5 grudnia. W sprzedaży detalicznej znajdzie się na rynku amerykańskim dopiero 16 grudnia.

Pakiet dostępny jest tylko w jednej wersji, pracującej na systemach operacyjnych Windows 95 i Windows NT. Jego cena wynosi ok. 30 USD.


TOP 200