Poszukiwani studenci z wiedzą i umiejętnościami

Do odbycia praktyk trzeba mieć odpowiednio dużą wiedzę i umiejętności pozyskane na zajęciach dydaktycznych. Dlatego firmy kierują swoje oferty głównie do studentów, którzy ukończyli chociaż drugi rok studiów.

Poważne oferty staży i praktyk dla studentów kierunków informatycznych i pokrewnych to nie oferty parzenia kawy i kserowania dokumentów. Firmy szukają studentów, którzy, w zależności od profilu działalności firmy, będą zajmować się pracami programistycznymi, analizą danych, przygotowywaniem raportów, testowaniem, realizacją projektów. Do tego potrzebna jest odpowiednia wiedza i umiejętności.

Kiedy zacząć?

W Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki staże zawodowe są obowiązkowe dla wszystkich studentów uczelni i rozpoczynają się już od trzeciego semestru. Większość ofert praktyk i staży jest kierowana właśnie do studentów drugiego, trzeciego roku i wyżej. Zakłada się, że wtedy mają już oni wiedzę i umiejętności, którymi mogą się wykazać w pracy. "Firmy informatyczne szukają już studentów drugiego, trzeciego roku studiów informatycznych. Ale zawsze warunkiem jest posiadanie wiedzy i umiejętności pożądanych przez pracodawców. Praktycznie każda firma przed przyjęciem studenta na praktyki przeprowadza własne testy" - mówi Grzegorz Kierner, kierownik Biura Karier Politechniki Łódzkiej. Podobnie Barbara Nowacka, kanclerz Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych, podkreśla, że firmy branży ICT, a z takimi ze względu na profil uczelni głównie współpracuje PJWSTK, potrzebują ludzi, którzy mają już odpowiednio dużą wiedzę i umiejętności z danego zakresu. "Studenci muszą znać określone programy, muszą wiedzieć, jak wykorzystywać je w praktyce. Obserwujemy, że już na drugim lub trzecim roku studiów podejmują aktywność zawodową. Dlatego, na przykład na kierunku informatyka, większość osób kończących studia inżynierskie ma już stałą pracę" - mówi Barbara Nowacka.

Praktyki już w liceum

O tym, jak ważne są praktyki i że warto zaczynać je jak najwcześniej, świadczą ostatnie działania Unii Europejskiej. Ze względu na wyjątkowo trudną sytuację na rynku pracy i alarmowane przez pracodawców niedopasowanie umiejętności młodych ludzi na rynku pracy do ich potrzeb dąży się do jak najszybszego kojarzenia młodych ludzi z pracodawcami. W ramach programu unijnego w stażach mogą brać teraz udział już licealiści. I będą mogli otrzymać za udział w nich stypendia. Ma to pomóc w jak najszybszym rozwoju umiejętności praktycznych uczniów, pozyskiwaniu kompetencji miękkich, sprawdzenia się na rynku pracy i ułatwieniu wyboru dalszej ścieżki nauki i kariery. W dniu 1 stycznia 2013 r. weszły w życie zmiany w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, które dają możliwość realizacji programów stażowych w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne. Do tej pory licea ogólnokształcące nie przewidywały praktycznej nauki zawodu, taką możliwość dawały jedynie szkoły zawodowe i technika.

Dzięki funduszom unijnym licealiści będą mogli odbywać płatne staże w firmach. Maksymalne wynagrodzenie dla praktykanta z pieniędzy Unii Europejskiej będzie mogło osiągać równowartość płacy minimalnej, czyli 1600 zł. Z funduszy europejskich zostaną też sfinansowane inne koszty praktyk, takie jak: dojazd, wyposażenie miejsca pracy, odzież robocza czy szkolenie BHP. W przeliczeniu, na jednego licealistę przypadnie nawet 3 tys. zł. Program zakłada też 500 zł wynagrodzenia dla opiekuna praktykanta. Staż u pracodawcy nie powinien trwać krócej niż 150 godzin.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200