Poszukiwane kompetencje

To od wiedzy i umiejętności pracowników zależy potencjał oprogramowania biznesowego w firmie. Warto więc położyć nacisk na kompetencje pozwalające lepiej wdrożyć, a później wykorzystać systemy klasy ERP, CRM czy BI.

Poszukiwane kompetencje

Z systemów wspierających zarządzanie korzysta coraz szersze grono pracowników. Jednak o ile od ich szeregowych użytkowników oczekuje się wiedzy biznesowej, tak osoby zaangażowane we wdrożenie, utrzymanie lub rozwój takich narzędzi winny posiadać znacznie szersze kompetencje. Kluczowa dla powodzenia projektu wdrożeniowego oraz dalszego wykorzystywania oprogramowania niezależnie od jego rodzaju jest znajomość specyfiki prowadzonego biznesu. Do zespołu zaangażowanego we wdrożenie i rozwój środowiska aplikacyjnego powinni się więc zaliczać pracownicy pionów biznesowych. Także ich kompetencje z pogranicza IT i biznesu warunkują powodzenie całego wdrożenia.

Biznes przede wszystkim

Przebieg i ostateczny efekt projektu wdrożeniowego w dużej mierze warunkuje jakość zespołu stworzonego na jego potrzeby. Warto więc zadbać, aby w działania związane z uruchomieniem systemu biznesowego zaangażować jak najlepszych ludzi tak z organizacji, jak i spoza niej. "Najbardziej pomocną i jednocześnie najbardziej deficytową umiejętnością pracowników zaangażowanych w projekt wdrożenia systemu ERP jest szersze spojrzenie na organizację i gotowość do wykraczania poza wąsko rozumiany zakres własnych obowiązków. Można to także określić jako współodpowiedzialność za projekt" - twierdzi Michał Kunze, kierownik Biura Projektów w firmie BCC.

Zobacz również:

  • Microsoft prezentuje Viva Sales - inteligentny dodatek do CRM
  • Atende wdroży CRM Billing w PGE
  • Jak system ERP może usprawnić i zautomatyzować pracę w firmach świadczących usługi

Według niego, cenni są specjaliści, który potrafią samodzielnie wychwycić braki w specyfikacji, nawet jeśli nie leży to w obszarze ich typowych obowiązków. Zazwyczaj to na barkach pracowników pionów biznesowych spoczywają m.in. kwestie związane ze szczegółowym precyzowaniem wymagań względem budowanego systemu. "W projektach wdrożeniowych pomocne okazują się osoby, które charakteryzuje analityczne podejście do obowiązków. Mam na myśli osoby, które czytają specyfikację wymagań biznesowych ze zrozumieniem i interpretują je w sposób logiczny. Zadają pytania, jeśli czegoś nie rozumieją, a nie tylko interpretują materiały dosłownie" - mówi Michał Kunze.

W projektach wdrożeniowych pomocne okazują się osoby, które charakteryzuje analityczne podejście do obowiązków. Mam na myśli osoby, które czytają specyfikację wymagań biznesowych ze zrozumieniem i interpretują je w sposób logiczny.

Michał Kunze, kierownik Biura Projektów w firmie BCC

Od szeregowych użytkowników oprogramowania biznesowego oczekuje się umiejętności sprawnego wykorzystania informacji dostarczonych przez system do podjęcia najlepszej możliwej decyzji. W ich przypadku ważna jest jednak komunikatywności, umiejętności przydatnych w pracy zespołowej oraz otwartości na nowe umiejętności. "Systemy klasy ERP i CRM to kanon dzisiejszych narzędzi IT wykorzystywanych w codziennej pracy przez osoby o różnych specjalizacjach. Pracodawcy poszukują w związku z tym pracowników, którzy są otwarci na szkolenia, chłonni wiedzy, bez oporów wobec nowości technologicznych i rozumiejących oszczędność czasu jako wartość czysto biznesową" - zapewnia Monika Antczak, kierująca w Antal International zespołem wyspecjalizowanym w rekrutacji pracowników średniego i wyższego szczebla z obszaru IT.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200