Poszła Karolinka do Gogolina...

... a burmistrz Karliczek jej mówi, że mogła tę sprawę załatwić przez Internet. Oto jeden z celów, jaki przyświeca samorządowi województwa opolskiego w projekcie ''eUrząd dla Opolszczyzny''.

... a burmistrz Karliczek jej mówi, że mogła tę sprawę załatwić przez Internet. Oto jeden z celów, jaki przyświeca samorządowi województwa opolskiego w projekcie ''eUrząd dla Opolszczyzny''.

Od sierpnia 2006 r. mieszkańcy Opolszczyzny będą mogli załatwiać swoje sprawy urzędowe przez Internet. Stanie się tak, o ile Business Services, branża IT Siemensa, zdąży wdrożyć kompleksowy projekt informatyczny "eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny" mający na celu usprawnienie obsługi klientów administracji samorządowej w województwie opolskim.

"Do projektu przystąpiło ok. 70% jednostek administracji samorządowej z terenu województwa z miastem Opole na czele" - wyjaśnia Lesław Tomczak, pełnomocnik Zarządu Województwa Opolskiego ds. Społeczeństwa Informacyjnego i zarazem dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego (WODIP). "Z tych pozostałych samorządów część przekraczała limit długu publicznego i nie miała jak partycypować w kosztach, część zaś woli własne rozwiązania" - dodaje.

Nie mam e-podpisu

Poszła Karolinka do Gogolina...

Lesław Tomczak, pełnomocnik Zarządu Województwa Opolskiego ds. Społeczeństwa Informacyjnego

Za 14 mln zł - z czego 10,8 mln zł pochodzi z środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) - Siemens zmodernizuje lub wręcz zbuduje od podstaw sieć komputerową w urzędach, dostarczy komputery, zapewni elektroniczny obieg dokumentów i umożliwi mieszkańcom zdalne załatwianie spraw poprzez portal internetowy albo infomat. Odtąd zgłoszenie działalności gospodarczej czy też uzyskanie pozwolenia na budowę, a także przesłanie odpowiednich dokumentów wraz z podpisem elektronicznym oraz sprawdzenie aktualnego statusu sprawy nie będzie wymagało chodzenia do urzędu.

W konsekwencji Opolskie stanie się pierwszym województwem o ujednoliconym sposobie załatwiania spraw, gdzie obywatel będzie składał identyczny formularz bez względu na miejsce zamieszkania.

"Niestety, Kodeks Postępowania Administracyjnego narzucił stosowanie podpisu kwalifikowanego, co może skutecznie ograniczyć liczbę chętnych do korzystania z naszego e-urzędu. Taki podpis jest po prostu dla ludzi za drogi" - martwi się Lesław Tomczak. Jego zdaniem należy pilnie zmienić prawo, chociażby stawiając sobie za wzór inne kraje Unii Europejskiej, gdzie do załatwiania spraw drogą elektroniczną wystarczy zwykły e-podpis.

Po swojemu zrobię

Zgodnie z harmonogramem do 30 czerwca 2006 r. Siemens powinien uporać się z rozbudową infrastruktury teleinformatycznej oraz wdrożeniem swojego autorskiego rozwiązania - systemu MunSol (Municipal Solution) - specjalnie opracowanego dla polskiej administracji samorządowej.

Krytycznym terminem jest 16 sierpnia 2006 r., kiedy każdy urząd w Polsce musi przyjmować sprawy drogą elektroniczną. Jeżeli jednak projekt w niektórych miejscach będzie wymagał korekt, jest na to czas do końca roku.

Na dodatek nie lada wyczynem okazało się właściwe zaksięgowanie środków pozyskanych ze ZPORR na ten projekt. Samorząd województwa jako lider projektu musiał znaleźć odpowiednią formułę, by poszczególni beneficjenci nie mieli kłopotów z rozliczeniem pieniędzy. "Najpierw trzeba wpłacić 100% wartości projektu, by potem nastąpił zwrot 75% z UE" - tłumaczy Lesław Tomczak. W tej sytuacji trzeba było się posłużyć formułą pożyczki między urzędami.

Czemu idziesz precz?

Można się w ciemno założyć, że jeszcze długo ten projekt będzie służył wyłącznie... urzędnikom. Nie chodzi tylko o absurdalny wymóg stosowania drogiego podpisu kwalifikowanego w relacjach obywatel - urząd. W "Strategii rozwoju województwa opolskiego" czytamy, że minusem regionu jest "słabo rozwinięta infrastruktura teleinformatyczna ograniczająca dostęp do szerokopasmowego Internetu".

Samo pokrycie województwa opolskiego sygnałem GSM udostępnianym przez operatorów telefonii mobilnej: Plus GSM, Era GSM oraz Idea Centertel, wynosiło 91,7% powierzchni, na której zamieszkuje 98,1% mieszkańców. Znowu sygnał EDGE umożliwiający bezprzewodowy dostęp do szerokopasmowego Internetu dociera na 8,7% powierzchni, którą zamieszkuje 9,3% mieszkańców regionu. Idąc dalej - liczba łączy telefonicznych w przeliczeniu na 100 osób mieszkających w regionie plasuje go na 14. pozycji wśród 16 województw (26 standardowych łączy telefonicznych na 100 mieszkańców, gdy przeciętnie w kraju jest ich 35). W krajach UE średnia ta wynosi 60.

Według "Strategii" większość opolskich użytkowników Internetu łączy się z siecią za pomocą modemów. Na dodatek - wg danych statystycznych z 2002 r. - w województwie opolskim w komputery osobiste wyposażonych było 22% gospodarstw domowych, w tym z dostępem do Internetu 7,5% (średnio w kraju komputery posiada 22,8% gospodarstw, w tym z dostępem do Internetu 10,7%).

Nic dziwnego, że Lesław Tomczak, który sam w domu jest zdany na modem, myśli już o następnym projekcie: bezprzewodowym dostępie do Internetu w technologii WiMAX.


TOP 200