Poszerzony Common Data Model

Firma NetScout Systems rozszerzyła model CDM (Common Data Model) o dane zbierane za pośrednictwem protokołu SNMP, jak również dane NetFlow (Cisco/Extreme Networks) i sFlow (Foundry Networks).

NetScout wystartowała z CDM rok temu, udostępniając produkt Performance Manager 1.4. CDM zapewniał wtedy wspólny magazyn danych dla sond i agentów NetScout, a obecnie obejmuje także szereg innych, nowych źródeł.

Rozszerzenie to umożliwia produktom NetScout zarządzanie aplikacjami w zakresie wydajności, w ramach różnych dyscyplin: od planowania i raportowania wydajności, monitorowania aplikacji i sieci oraz lokalizowania problemów, do zarządzania na poziomem usług.

Zobacz również:

W tym roku NetScout w sposób znaczący ulepszył nGenius System, wyposażając go w nowe wydanie nGenius Performace Manager 2.0 i Probe Firmware 6.0, zawierające obsługę CDM. Jednym z tych ulepszeń, specyficznym dla CDM, jest obsługa formatu MIB2 – stanowiąca pewnego rodzaju adapter zbierający i analizujący dane napływające z elementów infrastruktury obsługujących SNMP.

Kolejnym znaczącym ulepszeniem jest połączenie, w ramach wspólnej architektury, nGenius Capacity Planner z nGenius Application Service Level Manager. Obie te funkcje są teraz zintegrowane w Performance Manager 2.0 i obie mogą wykorzystywać rozszerzonym model zbierania danych oparty na CDM.

Jedną z istotnych zalet tego zunifikowanego podejścia do zarządzania wydajnością jest lepsza analiza kontekstowa. I tak na przykład, użytkowanie danych przez aplikacje i poziom QoS mogą być łączone, w tym samym raporcie, z alarmami opartymi o reguły i czas (akcje w określonych momentach czasu), co w znacznym stopniu wspomaga proces identyfikowania problemów.

W tym samym duchu NetScout wprowadził tzw. „Power Alarms” i „Universal Response Time”. Power Alarms automatyzuje zbieranie danych w oparciu o ustanowione wcześniej reguły określające zdarzenia i stany.

Universal Response Time natomiast, łączy w sobie możliwości pasywnego i aktywnego zbierania informacji, uzyskane wraz z przejęciem trzy lata temu firmy NeaxtPoint. Firma nie uśrednia tych dwóch podstawowych metod pomiarów, natomiast zapewnia zintegrowany ogląd oby tych rodzajów informacji we wspólnym formacie.

NetScout udostępnił też pakiet „szybkiego startu” - nGeniusExpress, który obejmuje Performance Monitor 2.0 w postaci urządzenia, pojedynczą sondę, roczny serwis, instalację, szkolenie i obsługę. Pakiet ten jest rozszerzalny i może obsługiwać mini-RMON, MIB2, sFlow, NetFlow i inne zgodne z CDM źródła danych.