Pośrednik z wizją

Projekty działu Organizacja i Informatyka w RWE Polska współtworzą zintegrowaną wizję nowoczesnej spółki sektora utilities - efektywnej w komunikacji z klientami, w zarządzaniu infrastrukturą i procesami, wydajnej i bezpiecznej dla użytkownika.

Nasze główne kierunki działania to agregowanie i ustalanie działań projektowych, ustalanie strategii IT i jej dopasowywanie do strategii biznesowej, czyli ustalanie i dopasowywanie do strategii biznesowej działań i rozwoju architektury IT.

Monika Wiaderkiewicz, główny manager ds. organizacji i informatyki w RWE Polska

Dział Organizacja i Informatyka od prawie trzech lat funkcjonuje pomiędzy biznesem a dostawcą usług IT - wydzieloną spółką informatyczną RWE IT Poland. Zależna jest ona od spółki-matki w Niemczech i oferuje usługi IT dla całej Grupy RWE. Dział ten odpowiada za planowanie i inicjowanie projektów IT oraz zarządza portfelem projektów, realizując zmiany i/lub wdrażanie nowych systemów wspierających działalność operacyjną oraz realizację strategii RWE. RWE IT Polska planuje i działa długofalowo. Projekty i rozwiązania obecnie dostarczane użytkownikom zawierają elementy umożliwiające w przyszłości dalszą integrację. "Działamy w warunkach względnie stabilnych, choć ze świadomością konkurencji na rynku energii. Nie czekamy, doskonalimy organizację, spełniając oczekiwania biznesu w zakresie zarządzania procesami i wewnętrznej optymalizacji" - mówi Monika Wiaderkiewicz, główny manager ds. organizacji i informatyki w RWE Polska.

IT jako moderator

Model Organizacja i Informatyka zakłada moderowanie współpracy pomiędzy dostawcą a biznesem. "Nasze główne kierunki działania to agregowanie i ustalanie działań projektowych, ustalanie strategii IT i jej dopasowywanie do strategii biznesowej, czyli ustalanie i dopasowywanie do strategii biznesowej działań i rozwoju architektury IT" - mówi Monika Wiaderkiewicz. Dział Organizacja i Informatyka działa też na zasadach mediatora pomiędzy biznesem a dostawcą IT, aby osiągnąć kompromis między popytem, a podażą rozwiązań IT, biorąc pod uwagę zarówno stronę wymagań biznesowych, jak i kwestie IT.

Opisany model podobnie działa w całej Grupie RWE. Istotne jest tutaj jednak działanie z jednym, głównym, wewnętrznym dostawcą usług i dla jednego klienta. Monika Wiaderkiewicz przewiduje dalsze stopniowe odchodzenie od koncentracji na działaniach dotyczących utrzymania systemów, na rzecz powiększenia zasobów i kompetencji analitycznych, koncepcyjnych i projektowych w zespole. "Jest to niezbędne przy wspieraniu stron negocjujących wymagania i parametry rozwiązań w projektach z udziałem IT/technologii" - dodaje.

Zbieżność działań

"Projekty, które przedstawiliśmy w konkursie Lider Informatyki stanowią element długofalowej strategii IT, a ukierunkowane są na wzrost efektywności pracy w firmie, poprawę relacji z klientem, poprawę jakości danych i wzrost znaczenia informacji zarządczej. Pracujemy nad spójnością aplikacji i infrastruktury, tak by stanowiły solidną podstawę do wdrażania nowych usług i rozbudowy istniejących" - mówi Stanisław Świątek, odpowiedzialny za zarządzanie portfelem projektów IT.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200