Posłuszny telefon

Koncepcja połączenia telefonu z komputerem zaowocowała realizacją pomysłu z powieści science-fiction. Firma Spring Corp. testuje od ponad 3 miesięcy karty VoiceFONCard umożliwiające łączenie się przez telefon po wypowiedzeniu odpowiedniego polecenia. Stało się to możliwe dzięki znacznemu postępowi w dziedzinach: rozpoznawania wyrażeń (phrase recognition technology) i cyfrowej obróbki dźwięku.

Koncepcja połączenia telefonu z komputerem zaowocowała realizacją pomysłu z powieści science-fiction. Firma Spring Corp. testuje od ponad 3 miesięcy karty VoiceFONCard umożliwiające łączenie się przez telefon po wypowiedzeniu odpowiedniego polecenia. Stało się to możliwe dzięki znacznemu postępowi w dziedzinach: rozpoznawania wyrażeń (phrase recognition technology) i cyfrowej obróbki dźwięku.

Użytkownik łączący się przy użyciu systemu zawierającego Voice FONCard, nie musi natychmiast płacić za połączenie. Aby uzyskać połączenie należy wykręcić ogólnodostępny numer 800 (jest to kierunkowy numer łączący na koszt np. firmy, do której się dzwoni; większość komputerowych firm w USA prowadzących całodobowe telefoniczne doradztwo nt. sprzętu nabytego u nich korzysta z tego numeru) i po wymówieniu głosem swego kodu wydać polecenie "połącz mnie z domem", "zadzwoń do biura" lub ręcznie nakręcić odpowiedni numer. System sieciowy na podstawie cech charakterystycznych dźwięku sprawdza czy głos wypowiadający kod należy na pewno do jego właściciela. Jeżeli odpowiedni kod - tzw. PIN (Personal Identification Number) zostanie wypowiedziany innym głosem wówczas system domaga się podania właściwego PIN.

Posiadaczem kodu PIN można stać się po odpowiedniej aktywacji zakupionej karty Voice FONCard, na której jest on na stałe wydrukowany. Karta ta zezwoli w przyszłości na wpisanie 10 do 20 numerów telefonicznych wywoływanych przy użyciu głosu. Na razie "reaguje" tylko na dwa polecenia: "call home" (połącz mnie z domem) i "call office" (połącz mnie z biurem).

Szef jednego z działów znanej firmy komputerowej oświadczył, że on i jego pracownicy chętnie używają telefonów komórkowych połączonych z testowanymi kartami Voice FONCard nawet do rozmów międzykrajowych. Stosowanie ich zapewnia doskonałą kontrolę połączeń telefonicznych - nikt niepożądany nie może dzwonić z takiego telefonu na cudzy koszt. Dużym kłopotem jest konieczność noszenia przy sobie trudnego do zapamiętania numeru kodu.


TOP 200