Posłowie zadecydowali czy zdrożeje elektronika

W Sejmie przegłosowano budzącą kontrowersję ustawę o zużytym sprzęcie elektronicznym. Posłowie zdecydowali o odrzuceniu poprawek Senatu, które wprowadzały zapisy zobowiązujące producentów i dystrybutorów sprzętu do zbiórki nawet 40% utylizowanego sprzętu. Zdaniem specjalistów efekt tych działań byłby jeden: istotne podwyżki cen komputerów oraz sprzętu RTV i AGD.

Najbardziej kontrowersyjną zmianą w treści ustawy była senacka poprawka o treści: "Wprowadzający sprzęt jest zobowiązany osiągnąć poziom zbierania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w wysokości 1% do 40% masy wprowadzonego sprzętu w zależności od grupy sprzętu określonej w załączniku nr 1 do ustawy." Sejm opowiedział się za odrzuceniem poprawek i przyjął ustawę bez 40-proc. limitu.

- Sejm odrzucił poprawkę Senatu wprowadzającą limity zbierania zużytego sprzętu - to bardzo dobra wiadomość - komentuje dla Computerworld online Jarosław Mojsiejuk, wiceprezes zarządu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. - Sprawę uratował m.in. poseł Marek Żyliński (PO), który namówił opozycję, aby głosowała przeciwko popieranym przez SLD poprawkom Senatu - podkreśla wiceprezes PIIT.

Nie oznacza to, że dostosowanie się do wymogów ustawy nie będzie nic kosztowało wprowadzających sprzęt na rynek a pośrednio zapewne konsumentow. - Wprowadzający czyli producenci i sprzedawcy sprzętu elektronicznego są zobowiązani do zorganizowania punktów zbierania i sfinansowania i jego przetwarzania dlatego musza zawrzeć umowę z organizacją odzysku. Im ich będzie więcej, tym większa konkurencja i niższe ceny przetwarzania odpadów. Trzeba poczekać na wdrożenie ustawy wtedy także rynek zweryfikuje prawdziwe koszty z jakimi wiąże się ustawa - uważa Mojsiejuk. Jego zdaniem, koszty wiążą się na pewno z oznaczeniami produktów informującymi o ich obowiązkowemu przeznaczeniu do recyklingu.

Główny Inspektor Ochrony Środowiska prowadzić będzie szczegółowy rejestr zarówno wprowadzających określony sprzęt na rynek, jak i jednostek które zajmują się zbieraniem i przetwarzaniem zużytego sprzętu. "Wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych jest obowiązany do zorganizowania i sfinansowania odbierania od prowadzących punkty zbierania zużytego sprzętu, przetwarzania, odzysku, w tym recyklingu, i unieszkodliwiania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych".

Ustawa zakłada następujący obrót zużytym sprzetem:

- sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju

- Sprzedawca detaliczny jest obowiązany do nieodpłatnego przekazania

przyjętego zużytego sprzętu, o którym mowa w ust. 1, prowadzącemu zakład przetwarzania lub sprzedawcy hurtowemu.

- Sprzedawca hurtowy jest obowiązany do nieodpłatnego przekazania przyjętego zużytego sprzętu, o którym mowa w ust. 1, prowadzącemu zakład przetwarzania.

Więcej o ustawie i jej potencjalnych skutkach piszemy także w materiale: Śmieci na tony

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200