Poślizg Optimusa

24 marca br., a nie jak planowano, 21 marca rozpoczęła się publiczna subskrypcja na akcje nowosądeckiego Optimusa. Opóźnienie wynika ze zmiany biura maklerskiego prowadzącego zapisy. Zamiast krakowskiego Penetratora subskrypcję przeprowadza biuro maklerskie Banku Przemysłowo-Handlowego w Krakowie. Zapisy będą przyjmowane do 6 kwietnia br., a zamknięcie subskrypcji nastąpi 12 kwietnia.

24 marca br., a nie jak planowano, 21 marca rozpoczęła się publiczna subskrypcja na akcje nowosądeckiego Optimusa. Opóźnienie wynika ze zmiany biura maklerskiego prowadzącego zapisy. Zamiast krakowskiego Penetratora subskrypcję przeprowadza biuro maklerskie Banku Przemysłowo-Handlowego w Krakowie. Zapisy będą przyjmowane do 6 kwietnia br., a zamknięcie subskrypcji nastąpi 12 kwietnia.

Penetrator nie wywiązywał się z warunków umowy - tłumaczy prezes Optimusa - Roman Kluska. Bezpośrednią przyczyną zerwania umowy były problemy z programem komputerowym, który miał obsługiwać sprzedaż akcji. Program powstał w Penetratorze, pod okiem informatyków Optimusa. Na użytkowanie go w wersji przedstawionej przez krakowskie biuro nie godziły się biura maklerskie wchodzące w skład konsorcjum sprzedającego akcje. Pomimo wielu rozmów z biurami, nie udało się ich nakłonić do współpracy z Penetratorem. Jedynym sposobem na przeprowadzenie subskrypcji była zmiana biura maklerskiego - wyjaśnia R. Kluska. Komisja Papierów Wartościowych planuje przeprowadzić postępowanie wyjaśniające wobec Penetratora.

Jako spółka giełdowa zobowiązany jest podawać do powszechnej wiadomości wszelkie dane mogące mieć wpływ na cenę jego akcji. Dlatego też Zarząd Optimus SA poinformował, że jest w trakcie negocjacji kontraktu na dostawę dużych ilości sprzętu komputerowego na rynek niemiecki. Zarząd podał też do wiadomości dane o sprzedaży w styczniu 1994 r., w porównaniu do danych za styczeń 1993, 1992. Wynosiły one: styczeń 1994 r. - 116,7 mld zł, styczeń 1993 r. - 57,5 mld zł, styczeń 1992 r. - 25,9 mld zł. Dane za styczeń br. są danymi wstępnymi nie zweryfikowanymi przez biegłego księgowego.


TOP 200