Poseł w bibliotece

Komputeryzacja Biblioteki Sejmowej usprawni pracę naszych ustawodawców.

Komputeryzacja Biblioteki Sejmowej usprawni pracę naszych ustawodawców.

W 1983r. wraz z poszerzeniem się zapotrzebowania na różnego typu dane bibliograficzne oraz źródłowe nastąpiło wydzielenie z Biblioteki Sejmowej Pracowni Informatyki, która przekształciła się w Ośrodek Informatyki Kancelarii Sejmu.

Biblioteka Sejmowa

Początkowe próby komputeryzacji Biblioteki realizowano przy użyciu polskiego systemu katalogowego, wykorzystywanego w Bibliotece Narodowej - MAK-a. Szybko niezbędne okazało się zastosowanie zintegrowanego systemu komputerowego, który byłby w stanie obsłużyć wszystkie funkcje biblioteki. W roku 1992 w drodze przetargu wybrano system Aleph izraelskiej firmy Exlibris, składający się z wielu współpracujących ze sobą modułów. Aleph spełniał wymogi Biblioteki Sejmowej w zakresie dużej elastyczności, możliwości ingerencji w strukturę systemu oraz obsługę grafiki. Od roku 1993 wdrożono moduł katalogowania, który stanowi serce systemu.

Podstawowym elementem postrzeganym przez użytkownika biblioteki jest moduł OPAC (On-line Public Access Catalog), stanowiący katalog bezpośredniego, publicznego dostępu do zgromadzonych zasobów bibliotecznych. Ostatnim wdrożonym modułem jest podsystem gromadzenia, obsługujący kontakty z dostawcami, zamówienia i związane z nimi rozliczenia finansowe. Biblioteka stworzyła także własny powiązany z Alephem podsystem, służący do prowadzenia księgi inwentarzoej w formie elektronocznej.

We wrześniu br. został uruchomiony moduł wypożyczeń. Nie był on dotychczas zastosowany, ponieważ Biblioteka Sejmowa udostępnia większość zbiorów na miejscu. Wraz z systemem wypożyczeń biblioteka wprowadzi oznaczenia książek kodem kreskowym i zabezpieczenia przed kradzieżą za pomocą pasków magnetycznych oraz bramek. Stali użytkownicy biblioteki wyposażeni będą w karty, oznaczone kodem kreskowym. Najnowsza wersja Alepha wyposażona została w serwer World Wide Web, który zlokalizowali pracownicy biblioteki, i jesienią tego roku cała zawartość katalogu będzie dostępna na sejmowej stronie WWW. Oprócz katalogu, w Internecie znajdą się opisy zbiorów archiwalnych oraz ekspozycja zasobów muzealnych bBiblioteki.

Pełna integracja systemu komputerowego biblioteki umożliwia udostępnianie w katalogu OPAC informacji o zamówionych, lecz jeszcze nie otrzymanych pozycjach. Według dyrektora Biblioteki Sejmowej. dr. Wojciecha Kulisiewicza, niezwykle ważnym elementem systemu zintegrowanego jest możliwość sprawowania pełnej kontroli nad budżetem biblioteki, poprzez gromadzenie informacji o realizacji zamówień i wszelkich opóźnieniach. W przyszłości każdy poseł za pomocą końcówki systemu, umieszczonej w hotelu poselskim bądź w kancelarii, będzie w stanie przeszukać katalog biblioteki.

W związku ze specjalizacją biblioteki szczegółowość opisu dokumentów w rekordzie różni się w znacznym stopniu od typowego opisu katalogowego. Popularny w Polsce Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej okazał się zbyt ogólny i trudny do przeniesienia do systemu komputerowego. Dlatego Biblioteka Sejmowa wypracowała własny zlokalizowany język deskryptorowy oparty na tezaurusie EUROVOC, będącym tezaurusem Parlamentu Europejskiego. Opis deskryptorowy dokumentu funkcjonuje w trzech językach.

Biblioteka Sejmowa oferuje także możliwość korzystania z legislacyjnych baz danych na CD-ROM. W przyszłym roku bazy danych na CD-ROM zostaną udostępnione w sieci lokalnej.

Użytkownikami uprawnionymi do korzystania z biblioteki są posłowie i senatorowie oraz pracownicy Kancelarii Sejmu i Senatu. Biblioteka udostępnia swoje zasoby także studentom oraz pracownikom naukowym. Według Wojciecha Kulisiewicza, 70-80% komend poszukujących realizowanych jest dziś za pomocą systemu Aleph.

Biblioteka Sejmowa - sprzęt:

- serwer HP 9000, pracujący pod kontrolą HP-UX (inteligentny UPS Friskarsa, pełen mirroring dysków, codzienne przyrostowe kopie zapasowe danych, cotygodniowy backup katalogów)

- 10 terminali HP

- 30 komputerów PC różnych producentów, pracujących w trybie terminali.

Wewnątrz Biblioteki Sejmowej:

- specjalizacja zbiorów - literatura prawnicza w języku polskim oraz obca (angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski) dotycząca parlamentaryzmu, konstytucjonalizmu, kwestii ustrojowych

- liczba woluminów - ok. 500 tys. jednostek bibliotecznych

- rekordy wprowadzone do systemu - 26 tys.

- roczny napływ dokumentów - ok. 6 tys. woluminów

- biblioteka otrzymuje coroczne uaktualnienia systemu Aleph, jest także członkiem stowarzyszenia jego użytkowników.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200