Porządki w rejestrach

MSWiA zapowiada daleko idące zmiany w organizacji rejestrów państwowych. W resorcie przygotowano dokument zatytułowany ‘Program rozwoju rejestrów i dokumentów osobistych z nimi związanych'. Wśród wymienionych w nim projektów, zaplanowanych na lata 2002-2005, są m.in. budowa systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, Centralnej Ewidencji Wydanych i Utraconych Dokumentów oraz modernizacja sieci PESEL-NET2 i Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL).

Nowym pomysłem jest Zintegrowany Pakiet Dokumentów Osobistych. Jeden dokument miałby pełnić wiele funkcji jednocześnie. Administracja wydawałaby wszystkie dokumenty osobiste na podstawie jednej technologii. Cel jest oczywisty – zredukować liczbę dokumentów, którymi posługuje się obywatel.

Każdy obywatel, któremu nadano numer PESEL, otrzymywałby np. kartę ubezpieczenia zdrowotnego. Jednocześnie karta ta mogłaby pełnić funkcję dokumentu tożsamości. Zintegrowany dokument miałby postać karty z mikroprocesorem, na której można przechowywać dodatkowe informacje (np. podpis elektroniczny). Decyzje o tym, jakie to będą informacje, zapadną w wyniku uzgodnień międzyresortowych.

***

Więcej w tygodniku Computerworld nr 31/2002 (02.09.02)

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200