Porządki w podgrupie

Powstający ABG Spin sprzedaje spółki niepasujące do profilu działalności, a w pozo-stałych chce uzyskać 100% udziałów. Firma szykuje się do ekspansji zagranicznej.

Powstający ABG Spin sprzedaje spółki niepasujące do profilu działalności, a w pozo-stałych chce uzyskać 100% udziałów. Firma szykuje się do ekspansji zagranicznej.

Łączące się w ramach Grupy Prokom ABG Ster-Projekt i Spin sprzedały niedawno dwie spółki zależne - WiedzaNet i Cryptotech. Obecnie zarząd łączących się spółek planuje dokonać tzw. emisji aportowej (2, 7 mln akcji), aby przejąć pełną kontrolę nad spółkami zależnymi - Kom-Pakt (firmy użyteczności publicznej) i Optix Polska (systemy ECM). Dzięki temu oraz DRQ (oprogramowanie na zamówienie) skonsolidowany przychód tworzącej się spółki ABG Spin zwiększy się o ok. 150 mln zł. Dodatkowo w skład tej Grupy będą wchodzić spółki Radcomp i Galkom. Firma zapowiada także kolejne akwizycje.

Pod koniec 2006 r. opracowano strukturę nowej firmy i podział kompetencji między członków zarządu ABG Spin. W jego skład weszli wszyscy członkowie zarządu ABG Ster-Projekt oraz Marcin Górski, prezes Spinu. Od czerwca br. obie firmy mają już działać jako ABG Spin. Akcjonariusze Spinu otrzymają za jedną swoją akcję 4,41 akcji ABG Ster-Projekt. Głównym zakresem działalności nowej spółki będzie produkcja oprogramowania, która w przypadku Spinu miała 64-proc. udział w przychodach, a w ABG Ster-Projekt 31,5%. Główne sektory, w których będzie działać ABG Spin, to: administracja, telekomunikacja, energetyka, przemysł i służby mundurowe. Mimo dużego udziału w przychodach obu spółek sprzedaży do sektora finansowego ten rynek zszedł na dalszy plan zainteresowań ABG Spin. Być może jest to element porządkowania oferty w ramach Grupy Prokom, w której sektor finansowy przypadł (banki) i Prokom Software (ubezpieczenia). ABG Spin będzie jednak wspierał partnerów w projektach infrastrukturalnych.

ABG Spin zapowiada także ekspansję na rynkach zagranicznych. Spółka prowadzi już - w konsorcjum z rumuńską firmą Siveco - projekt budowy systemu IACS dla rumuńskiej Agencji Wypłat i Interwencji w Rolnictwie. Niedawno firmy podpisały aneks do umowy o wartości 1,9 mln euro na migrację i digitalizację danych GIS oraz stworzenie modułu uzupełniającego płatności bezpośrednie. ABG Ster-Projekt ma także od niedawna przedstawicielstwo w Bukareszcie. Kierownictwo firmy zainteresowane jest też rynkami ukraińskim i bułgarskim, na które jednak ABG Spin wejdzie dopiero w chwili pozyskania kontraktu. Na Ukrainie ABG Ster-Projekt prowadzi już rozmowy z partnerem, aby utworzyć wspólnie spółkę na tamtejszym rynku.

<hr>

<center>Zarząd ABG SPIN</center>

Dariusz Brzeski prezes zarządu

Dariusz Brzeski prezes zarządu

Marcin Górski wiceprezes

Marcin Górski wiceprezes

Karol Cieślak wiceprezes

Karol Cieślak wiceprezes

Bogusław Mitura wiceprezes

Bogusław Mitura wiceprezes

Tomasz Lewandowski wiceprezes

Tomasz Lewandowski wiceprezes

Maciej Gawlikowski wiceprezes

Maciej Gawlikowski wiceprezes

Andrzej Prandzioch wiceprezes

Andrzej Prandzioch wiceprezes


TOP 200