Porządki w Grupie Kapitałowej Wola Info

Wola Info i Noblestar Polska połączyły zespoły specjalizujące się we wdrożeniach związanych z kodeksem postępowania dla działów informatyki (ITIL) oraz zarządzaniu usługami informatycznymi (ITSM).

30 maja 2008 r., w ramach budowy grupy kapitałowej, Wola Info przejęła 100% udziałów w Noblestar Polska, która oferuje w Polsce rozwiązania HP Service Desk. "Celem przejęcia Noblestar Polska było wzmocnienie pozycji rynkowej Grupy Wola Info w obszarze wdrożeń procesów ITIL (Information Technology Infrastructure Library) oraz narzędzi wspierających. Kolejnym krokiem jest połączenie zespołu Noblestar Polska i Działu IT Service Management (ITSM) w Wola Info pod marką Noblestar Polska" - mówi Mariusz Uklański, dyrektor Działu ITSM w Wola Info. Od początku procesu przejęcia oba zespoły ściśle współpracowały, czego efektem są wspólnie realizowane projekty, np. projekt migracji HP OV Service Desk do HP Service Manager 7.10 w PKO BP.

"Zintegrowany zespół konsultantów umożliwi nam kompleksowe świadczenie usług, poczynając od oceny stanu dojrzałości organizacyjnej, przez stworzenie koncepcji rozwiązania i szczegółowe modelowanie procesów biznesowych zgodnie z wytycznymi ITIL, aż po wdrożenie jednego z wielu uznanych narzędzi wspierających zaprojektowane wspólnie z klientem procesy" - podkreśla Konrad Spociński, członek zarządu Noblestar Polska. "Uzupełniające się kompetencje oraz komplementarny zakres produktów przez nie wdrażanych, zapewnia silny efekt synergii dający Grupie Wola Info i możliwość objęcia fotela niekwestionowanego lidera w tym obszarze rynku" - dodaje Piotr Majcherkiewicz, prezes zarządu Wola Info.

Źródło - Wola Info

Aktualizacja: 07 lipca 2009 15:11

Wcześniej pracownicy Woli Info zgodzili się na dobrowolną, 6-omiesięczną obniżkę pensji o 10% zaproponowaną przez zarząd spółki. Warunkiem była zgoda całego zespołu. Dzięki temu spółka chce uniknąć dalszych zwolnień i zaoszczędzić kilka milionów złotych do końca roku. Koszty wynagrodzeń to ok. 70% miesięcznych kosztów działalności Woli Info. Zarząd firmy rozpoczął obniżkę wynagrodzeń, począwszy od redukcji własnych pensji o 20%. Ponadto zaproponował w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy punkt dotyczący ustalenia nowego, niższego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. Plan oszczędnościowy to także obniżenie kosztów floty samochodowej, opieki medycznej, telefonów, rezerwy urlopowej, redukcję delegacji, szkoleń, rezygnacja z wielu umów podwykonawczych, renegocjacja warunków pozostałych. Dzięki temu spółka chce obniżyć miesięczne koszty działalności o ok. 20%.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200