Porządki na zapleczu i w okienku

Poczta Polska zamierza zastąpić komputery PC, pracujące w urzędach, komputerami sieciowymi.

Poczta Polska zamierza zastąpić komputery PC, pracujące w urzędach, komputerami sieciowymi.

W 2000 r. Poczta Polska przyjęła nową strategię rozwoju opracowaną wspólnie z Ernst & Young. W tym roku rozpoczęto przygotowania do wprowadzenia - jak mówią przedstawiciele tej instytucji - "głębokich zmian zarówno w myśleniu o biznesie, jak i sposobie prowadzenia działalności pocztowej". Nowa strategia miałaby być podporządkowana dwóm podstawowym warunkom: zachowaniu dotychczasowego poziomu zatrudnienia i zachowaniu udziału w rynku po wejściu w 2003 r. konkurencji zagranicznej.

Komputery sieciowe

Poczta Polska zamierza skoncentrować się na dwóch podstawowych dziedzinach - usługach finansowych oferowanych w urzędach pocztowych i rozwoju usług przewozowych, w tym kurierskich. "Zmiany w strategii wiążą się także z zastąpieniem dotychczasowych rozwiązań informatycznych nowymi. Obecnie nadal pracujemy na starych systemach opartych na bazie danych Clipper i systemie operacyjnym DOS" - mówi Marek Brzozowski, dyrektor Biura Informatyki w Centralnym Zarządzie Poczty Polskiej. "Dzięki ich wymianie w ciągu roku, maksymalnie półtora, chcielibyśmy poprawić jakość naszych usług" - dodaje.

Przedstawiciele Poczty Polskiej zastanawiają się także nad wykorzystaniem w placówkach pocztowych komputerów sieciowych, które zastąpiłyby kompu- tery PC. Firma skomputeryzowała już 3 tys., spośród prawie 8 tys. urzędów pocztowych w Polsce. Informatyzacja każdego z nich wiąże się z zakupem ok. trzech komputerów i serwera. "Po zakończeniu komputeryzacji wszystkich placówek musielibyśmy co roku wymieniać ok. 5 tys. komputerów, które ÇstarzejąČ się po 3 latach. Tymczasem z terminali, takich jak właśnie komputery sieciowe, można korzystać 6-8 lat. Częściej, bo co 5-6 lat, należy wymieniać jedynie serwer w urzędzie" - mówi Marek Brzozowski. "Zastosowanie takiej architektury uniezależnia nas także od platformy systemowej. Możemy korzystać zarówno ze starych aplikacji w DOS, jak i wymienić je na nowe wersje, stworzone na platformę Windows czy Unix" - dodaje.

System zintegrowany

Ze względu na coraz większą liczbę danych w systemach Poczty Polskiej firma ta zamierza także wymienić bazy danych z Clipper na Oracle lub IBM DB2. Do końca roku większość urzędów pocztowych ma zostać połączona siecią rozległą. W małych placówkach będą zastosowane połączenia typu dial-up. Dane z każdego urzędu miałyby co najmniej raz dziennie spływać do Centralnego Zarządu Poczty Polskiej.

Prawdopodobnie do końca tego roku zostanie ogłoszony przetarg na wdrożenie w Poczcie Polskiej systemu klasy ERP. Wcześniej jednak muszą być przeprowadzone planowane zmiany organizacyjne.

Obecnie w Poczcie Polskiej pracują trzy systemy. System Mrówka został stworzony przez informatyków poczty i wdrożony w zakładach transportu samochodowego. Oprócz niego stosowane są aplikacje Awek i Cron. Pracują one w centralnym zarządzie Poczty Polskiej, 10 dyrekcjach okręgowych, 67 rejonowych urzędach pocztowych i tzw. jednostkach wydzielonych.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200